Groen vraagt versnelde aanpak 10 zwartste kruispunten.

01 September 2015

Groen pleit voor een versnelde aanpak van de tien gevaarlijkste kruispunten in Antwerpen. "Dit kan door het conflictvrij maken van deze kruispunten zodat zwakke weggebruikers beter worden gescheiden van het autoverkeer. De impact van zo'n ingrepen op de verkeersveiligheid zijn spectaculair en leveren meer op dan het organiseren van een heksenjacht op zwakke weggebruikers", aldus gemeenteraadslid Freya Piryns.       Piryns reageert met haar voorstel op de nieuwe verkeerscampagne die gisteren door de stad Antwerpen werd voorgesteld. Die focust in de eerste plaats op het onverantwoord gedrag van fietsers en voetgangers. De stad kondigt ook aan een nultolerantie te zullen voeren tegenover fietsers en voetgangers die de regels overtreden. Volgens het Groen-raadslid legt het bestuur de verkeerde prioriteiten."In plaats van te focussen op het verkeersveiliger maken van de stad, roept het huidige N-VA-CD&V-Open VLD-bestuur de Antwerpenaren op hun gedrag aan te passen aan een verkeersonveilige stad", zegt Piryns. "Dit is de wereld op zijn kop. Uiteraard moeten fietsers en voetgangers ook hun verantwoordelijkheid nemen, maar met deze politiek van law & order geraken we geen stap verder. Met Groen pleiten we voor structurele maatregelen om de verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers te verhogen: meer en bredere fietspaden, meer zones 30, fietsvriendelijke straten ? 

Eén van de quick wins die Piryns naar voor schuift is het conflictvrij maken van de tien zwartste kruispunten in de stad. Dit betekent dat de verkeerslichten zo worden afgesteld dat conflicterende situaties tussen voetgangers/fietsers en auto's niet meer kunnen. "Deze maatregel kost zo goed als niets en heeft een directe daling van het aantal ongevallen tot gevolg. Zo was het kruispunt R11-Boomsesteenweg tot voor kort het gevaarlijkste kruispunt van de stad. Op voorstel van Groen werd de verkeerslichtenregeling voor auto's aangepast. Hierdoor daalde het aantal ongevallen met letsels met maar liefst 90% (van 40 naar 4 letselongevallen). Piryns zal in de gemeenteraad een lijst neerleggen met de tien zwartste kruispunten met de vraag deze conflictvrij te maken.          

Freya Piryns
Gemeenteraadslid Antwerpen