Groen vreest voor privatisering stedelijke infolijn

14 September 2022

Groen vreest voor privatisering stedelijke infolijn

"Dit is de zoveelste louter financiële oefening die ver weg staat van de realiteit op het terrein. Als zelfs de infolijn van de stad niet meer zeker is van haar toekomst binnen de stedelijke administratie, welke dienst dan nog wel? En hoe komt dit alles de Antwerpenaar ten goede?".

Antwerpen, 14 september 2022 - Groen is bijzonder bezorgd over plannen om het volledige stedelijke callcenter te privatiseren. "Deze piste is voor ons geen manier om dienstverlening dichter bij de mensen te brengen. Integendeel," zegt gemeenteraadslid Niel Staes (Groen). "Na de afbouw van de stadsloketten snijdt schepen Ait Daoud (N-VA) wederom in de publieke dienstverlening en het Antwerpse personeel."

Er loopt binnen de stad al geruime tijd een oefening om de stedelijke infolijn performanter en klantgerichter te maken, maar een uitbesteding naar een extern callcenter werd nooit als piste aangehaald. Onder de noemer 'herijking van het klantenmanagement' en in samenwerking met een extern consultancybedrijf werd de ware opzet van dit traject weerhouden van de gemeenteraad en boven de hoofden van het personeel uitgewerkt.

"Met deze beslissing zou Antwerpen een unicum worden in Vlaanderen. Geen enkele andere stad werkt op deze manier, en met reden", gaat Staes verder. "Dat de stad af en toe beroep doet op externe partners in uitzonderlijke situaties zoals tijdens de vaccinatiecampagne, is één ding. Maar deze optie getuigt niet van goed bestuur."

De druk op het stedelijk personeel is nu reeds immens. Een volledige uitbesteding gaat niet leiden tot minder maar tot nog meer werklast doordat dossiers niet worden opgelost bij het eerste contact, maar doorgeschoven gaan worden naar de tweede en derde lijn (districten, stadsloketten, bibliotheek, uitleendiensten, ...). Uit eerdere bevragingen blijkt dat de Antwerpenaar zeer tevreden is over de stedelijke infolijn.

"Dit is de zoveelste louter financiële oefening die ver weg staat van de realiteit op het terrein," besluit Staes. "Als zelfs de infolijn van de stad niet meer zeker is van haar toekomst binnen de stedelijke administratie, welke dienst dan nog wel? En hoe komt dit alles de Antwerpenaar ten goede?".