Groen wil betere bescherming van de Antwerpse struikelstenen

23 Februari 2023

Groen wil betere bescherming van de Antwerpse struikelstenen

Als we de struikelstenen en het engagement erachter op lange termijn willen borgen in onze stad, dan moet men stilaan schakelen.

Sinds 2018 is het mogelijk om struikelstenen aan te vragen en te leggen in Antwerpen. Sindsdien werden er 125 stenen geplaatst, zowel door individuen als organisaties. Elke steen eert één van de vele slachtoffers van het nazisme en brengt het persoonlijke verhaal in herinnering. Groen Antwerpen is bijzonder verheugd dat het initiatief echt voet aan de grond krijgt en elk jaar er meer stenen een plaats krijgen in onze straten.

Morgen (24/2) wordt er in de Baron Joostensstraat een struikelsteen ter herinnering aan Tony Tauba Kanner-Schnitzer gelegd. Het is de 126e steen en er volgen er nog veel meer de komende maanden. Dat toont voor Groen Antwerpen aan dat het project na vier jaar de opstartfase stilaan voorbij is. "Het wordt tijd om een volgende stap te zetten in dit verhaal." pleit gemeenteraadslid Niel Staes (Groen). "We zien dat andere steden en gemeenten een veel actievere rol opnemen in de ondersteuning en bescherming. Antwerpen kan niet achterblijven."

De stad Antwerpen is vandaag niet aansprakelijk indien een struikelsteen stuk of verloren gaat, beklad of gestolen wordt. Momenteel hebben de stenen dus geen enkel officieel karakter voor de stad. Daarmee zijn ze ook bijzonder kwetsbaar bij een heraanleg van de straat of nutswerken doordat ze niet opgenomen worden in bestekken die de administratie opmaakt bijvoorbeeld. Daarom moeten er morgen - na de heraanleg van een straat - vijf stenen herlegd worden door vrijwilligers.

"Een aanvullend ondersteuningskader en een grotere betrokkenheid zou hierbij soelaas kunnen bieden." gaat Staes verder. "Antwerpen kan niet enerzijds claimen dat dit een essentieel onderdeel is van haar herdenkingsbeleid, maar anderzijds geen enkele zorgplicht op zich nemen ter ondersteuning."

Dat de initiatieven van onderuit moeten komen, is en blijft een absolute meerwaarde voor het project. "Dit is geen pleidooi voor een stedelijke overname, integendeel." getuigt Staes. "Toen ik zelf een struikelsteen voor mijn overgrootvader mocht leggen in Herentals, mocht ik zelf ervaren hoe cruciaal het is om die persoonlijke betrokkenheid aan te ondersteunen en te respecteren."

Het aantal actieve vrijwilligers in Antwerpen is ondertussen stevig gegroeid. Het project is na vier jaar de opstartfase stilaan voorbij en ziet de concrete interesse en het aantal aanvragen stevig groeien, vanuit bewoners, verenigingen en scholen in onze stad, maar meer en meer ook vanuit internationale hoek. Als we de struikelstenen en het engagement erachter op lange termijn willen borgen in onze stad, dan moet men stilaan schakelen.

"We roepen alle partijen die dit project een warm hart toe dragen, om over de partij- en districtsgrenzen heen op om samen te werken." besluit Staes. "Antwerpen inspireert nu reeds andere steden in Vlaanderen. Laat ons ook samen tonen dat we dit project ook op lange termijn willen verankeren in onze straten, scholen en het collectieve geheugen van onze stad."

Groen Antwerpen legt in de gemeenteraad op 6 maart een motie voor om de bestaande kaders up-to-date te brengen en een ondersteuningskader op te maken zodat de struikelstenen een betere bescherming genieten in Antwerpen.