Groen wil drempels vreemdelingenstemrecht verlagen

15 December 2017

Groen wil drempels vreemdelingenstemrecht verlagen

Sinds 2004 hebben niet-Belgen het recht om bij de gemeenteraadsverkiezingen hun stem uit te brengen. In 2012 ging dat over ruim 75.000 burgers. 

Enkele maanden voor de verkiezingen kunnen ze zich via een speciale procedure inschrijven om te mogen stemmen. Slechts een tiental procent van de stemgerechtigde niet-Belgen maakte in 2012 gebruik van dit stemrecht. Waarschijnlijk waren ze niet op de hoogte, of was de procedure te ingewikkeld. Groen roept het stadsbestuur op om voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 extra inspanningen te doen om niet-Belgen met stemrecht beter te informeren en aan te zetten hun stem uit te brengen.
 
“Het is belangrijk om aan niet-Belgen in Antwerpen onze democratische principes goed uit te leggen en hen uit te nodigen om daar actief aan deel te nemen door te gaan stemmen. Voor 2018 zouden de niet-Belgen die mogen gaan stemmen via deze speciale procedure 14,7 procent van de stemgerechtigde burgers uitmaken”, legt Ikrame Kastit uit. “Het mag niet zo zijn dat er in 2018 opnieuw maar een fractie van hen gaat stemmen. Het is in het belang van de democratie dat zo veel mogelijk inwoners deelnemen aan de verkiezingen, dus ook de niet-Belgen met stemrecht. Dat kan enerzijds door deze mensen beter te informeren over hun democratische rechten, anderzijds door de drempels die er vandaag zijn om te gaan stemmen, te verlagen.”
 
Tegen ten laatste 31 juli kunnen niet-Belgische Antwerpenaren zich inschrijven voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018. Kastit stelt voor dat de stad Antwerpen nu reeds iedere Antwerpse inwoner die niet-Belg is, maar wel stemrecht heeft, een brief op naam stuurt om hem of haar te informeren over zijn of haar stemrecht. In deze brief wordt de procedure in klare taal uitgelegd en staan de contactgegevens vermeld van organisaties in de buurt die kunnen helpen bij de aanmelding. Ook de stadsloketten hebben een opdracht om niet-Belgen hierin te helpen en wegwijs te maken. De stad kan ook extra inspanningen doen om de inschrijvingsprocedure voor niet-Belgen om te mogen gaan stemmen te vereenvoudigen.
 
We willen ook dat er een sensibiliseringscampagne komt op maat van stemgerechtigde niet-Belgische inwoners. Dit in samenwerking met het middenveld. Kastit pleit er ook voor om middenveldorganisaties via een projectoproep de kans te geven om op verschillende plaatsen stemgerechtigde kiezers te informeren en aan te zetten zich te registreren. Om mensen te helpen bij het stemmen via computers wil Groen dat er bij verschillende middenveldorganisaties oefen-stemcomputers komen.