Groen wil Intendant om impasse sociaal beleid te doorbreken

24 Maart 2017

Groen roept het stadsbestuur op om een onafhankelijke intendant aan te stellen voor sociaal beleid. Die moet de impasse doorbreken waarin het sociaal beleid zit nadat de stad heeft beslist om alle lopende procedures voor de projectoproepen sociaal werk stop te zetten. "Het vertrouwen tussen de stad, het OCMW en het sociale middenveld is volledig weg en de situatie zit muurvast. Enkel een open dialoog met alle betrokken partijen uit het werkveld en met alle politieke fracties kan dit herstellen", zegt Groen-raadslid Ikrame Kastit.  Het huidig bestuur onder leiding van N-VA besliste vorig jaar om sociale projecten, zoals de opvang van daklozen of de begeleiding van drugsverslaafden, via projectoproepen aan te bieden op de vrije markt. Iedereen die dat wil, dus ook privébedrijven gericht op winst, kan zich kandidaat stellen. "Sindsdien is het chaos troef", aldus Kastit. Na klachten van onder meer Groen schorste de gouverneur de toekenning van de uitbating van daklozencentrum De Vaart aan het bedrijf G4S. Daarna werden ook andere toewijzingen van projectoproepen door het OCMW ingetrokken. Onlangs besliste ook het college om, uit voorzorg, alle lopende procedures voor projecten sociaal werk stop te zetten. Sindsdien weet niemand  nog hoe het nu verder moet.Groen komt nu met een opmerkelijk voorstel. "Om de rust te herstellen vragen wij om alle convenanten van de huidige organisaties te verlengen tot eind 2018", zegt Kastit. "Dit geeft hen de tijd om hun werking weer op punt te stellen. Door de onzekere situatie hebben verschillende organisaties al mensen in vooropzeg geplaatst. Ook hulpverleners zelf zoeken ander werk omdat de toekomst weinig perspectief biedt. Dit met alle gevolgen voor de  zwaksten in onze samenleving, want zij hebben net nood aan een stabiele en vertrouwelijke omgeving."

In die tussentijd kan een onafhankelijke intendant een staten generaal van het sociaal beleid organiseren. "Wij stellen een open dialoog voor waarin zowel de sector, de betrokken doelgroepen, academici, meerderheid én oppositie betrokken worden", legt Kastit uit. "De opdracht van de intendant moet zijn: een nieuw kader creëren voor de opdrachten sociaal beleid. Het huidige model brengt commercialisering met zich mee. In het sociaal werk is dat niet gepast. Bovendien is er geen transparantie bij de toekenning van de opdrachten en de looptijd van de convenanten is te kort en te onzeker. Vandaar dat we naar een heel nieuw model moeten, waarin samenwerking, transparantie, lokale inbedding, openheid én kwaliteit centraal staan."

"Het is in het belang van iedereen om de strijdbijl te begraven en samen naar oplossingen te zoeken", besluit Kastit. "Door dit samen met het werkveld en met de oppositie uit te werken, zorgen we ervoor dat in de volgende bestuursperiode een nieuwe bestuurlijke aanpak in voege kan gaan. Dit is nodig zodat het debat terug kan gaan over de inhoud en de prioriteiten van het sociaal beleid en niet over de manier waarop opdrachten worden toegekend."