Groen wil investeringsplan voor Stadspark

22 Augustus 2018

Groen wil investeringsplan voor Stadspark

Het Stadspark gaat er al jaren erg op achteruit, zo hard dat buurtbewoners nu een rechtszaak zijn gestart tegen de stad. (zie De Morgen 22/8/2018). En gelijk hebben ze. Doorheen de jaren is er van het trotse historische park enkel een schim overgebleven.

 

“Jarenlang heeft men amper geïnvesteerd in het Stadspark en in de groendienst in het algemeen”, zegt Tom Van den Borne, schepen voor groendomein in district Antwerpen. “De besparingen op personeel zijn zwaar aangekomen bij die groendienst. Er is wel een beheersplan opgesteld voor het Stadspark en daar zijn dan amper middelen tegenover gesteld. Als je niet investeert in een juweel als het stadspark, dan gaat dat gestaag achteruit.”

 

Tijd voor actie, er moet een ambitieus investeringsplan opgesteld worden voor het Stadspark om decennia van achteruitgang fundamenteel te keren:

  • De groenaanleg moet terug voldoen aan de hoogste beeldkwaliteit. Hiervoor moet de groendienst terug versterkt worden, ook qua personeel.
  • De verlichting moet volledig vervangen worden met extra aandacht voor het uitlichten van het erfgoed en voor veiligheid.
  • Vuilbakken, banken en ander parkmeubilair moeten volledig vervangen worden. Extra vuilbakken zijn essentieel.
  • De parkwegen moeten systematisch in goede staat gebracht worden
  • De Louiza Marialei moet heraangelegd worden als statige toegang tot het park en niet als de veredelde parking die ze nu is.
  • De dienst dierenwelzijn moet eindelijk terug zijn werk doen en de konijnen afvangen en een nieuwe thuis geven.
  • En natuurlijk moet de parkvijver terug vol water komen staan.

 

Vanaf 2019 gaat het Stadspark over van de stad naar het district Antwerpen. Hiermee krijgt het district een zware erfenis. Maar met de zeer geslaagde heraanleg van het Harmoniepark heeft het district ook al bewezen te kunnen en willen investeren in de parken in onze stad.

Stad en district zullen zwaar moeten investeren, in het district Antwerpen heeft Groen al bewezen dat te kunnen. Nu nog het stadsniveau.

 

De vijver van het Stadspark en het waterplan

 

Over de lege vijver van het Stadspark is al veel te doen geweest. Met uitzondering van 2010 is er al sinds 2006 een erg lage waterstand – een studie van Arcadis bewijst dit. Het waterplan van de stad zou daar iets aan moeten verhelpen. Maar is dat ook zo? Overal in de binnenstad wordt massaal grondwater weggepompt: voor werven allerlei (niet alleen de Noorderlijn), maar ook voor parkeergarages en het Centraal Station.

 

Tom Van den Borne: “Enorme hoeveelheden water worden rechtstreeks in de riool gepompt. Het resultaat: een erg lage grondwaterspiegel die ook catastrofaal is voor de bomen in de binnenstad.”

 

Hoe krijgen we terug water in de vijver van het stadspark, en dus ook een wat normale grondwaterspiegel:

  1. Hou het grondwater waar het zit: in de grond. Als werven water oppompen moeten ze het ook terug in de grond brengen. Lijkt logisch en is eigenlijk verplicht, maar het gebeurt niet en de stad laat betijen. Kan dat: ja, bewijs genoeg in steden in het buitenland.
  2. Het regenwater in de grond laten dringen: veel minder verharding in de stad én ondergronds laten infiltreren.
  3. Water aanvoeren naar de vijver van het stadspark?  Spijtig genoeg niet nuttig zolang het grondwater massaal wordt weggepompt: men heeft maandenlang dagelijks 300.000 liter per dag in de vijver gepompt zonder enig succes. Mogelijk wel een nuttige aanvulling als eerste en vooral het grondwater terug op niveau wordt gebracht.