Groen wil nieuwe locatie voor Antwerp Expo

28 Mei 2018

Groen wil nieuwe locatie voor Antwerp Expo

Antwerpen, 27 mei 2018 - De nv Artexis, beheerder van Antwerp Expo aan de Jan Van Rijswijcklaan, heeft recent een planologisch attest aangevraagd bij de stad. Hiermee wil ze garanties voor uitbreidingsplannen. Die plannen zijn voor Joris Giebens, gemeenteraadslid voor Groen Antwerpen, niet aanvaardbaar vanuit ruimtelijk oogpunt. Hij schuift dan ook een alternatief naar voor en plant hierover morgen een interpellatie in de gemeenteraad.

Op korte termijn zou er 1 expo-hal bijgebouwd worden. De huidige totale bebouwde oppervlakte van Antwerp Expo bedraagt 17.350m². Op lange termijn wordt een uitbreiding voorzien tot een totale oppervlakte van 41.470 m², waarvan 12.270m² voor een parkeergebouw voor 2.500 wagens. Naast nieuwe expohallen en het parkeergebouw, komt er ook nog ruimte voor kantoren, oppervlakte voor logistiek, een hotel met 150 kamers, een complex van 300 woningen met de nodige parkeerruimte en een commercieel programma. Zo goed als de volledige ruimte waar zich nu nog de camping aan de Vogelzanglaan bevindt, wordt ingenomen door deze uitbreiding. Het aantal exposities per jaar zal met 60% toenemen en men mikt op een toename van het aantal bezoekers van 25%.
 
“Deze uitbreiding op lange termijn is op die plek vanuit ruimtelijk oogpunt echt niet aanvaardbaar en zorgt voor een enorme toename van de verkeersdruk op de Tentoonstellingswijk. Ook zowat alle bomen op de huidige stadscamping verdwijnen. En dat terwijl het structuurplan van de stad net voor deze zone de ambitie had om er een 'cultuurpark' van te maken, met de nadruk op de versterking van de parkstructuur”, zegt Joris Giebens. “Antwerpen heeft nood aan een volwaardige en goed uitgebouwde expolocatie.  Maar dan wel op de juiste plaats!”.
 
Groen wil daarom een combinatie van een nieuw voetbalstadion én een expohal, op het einde van de Scheldkaaien, aan de kop van Petroleum Zuid.  Daar is nu een zone voorzien in het gewestelijk RUP.  Een combinatie van exporuimte en het nieuw te bouwen voetbalstadion is vanuit ruimtelijk oogpunt een opportuniteit.  Groen vraagt dan ook een ernstig locatieonderzoek waarbij die plek, op basis van de juiste randvoorwaarden, wordt onderzocht.
 
Deze locatie kan perfect ontsloten worden door openbaar vervoer.  Het is gelegen langs de spoorlijn richting Puurs. Het is alvast mogelijk om een treinstation op deze locatie te voorzien. Maar ook het doortrekken van tramlijnen vanuit de stad hiernaartoe moet zorgen voor een goede bereikbaarheid vanuit de stad. Deze locatie heeft alvast het voordeel dat er geen omliggende woonwijken zijn die onder de verkeersdruk van een expohal moeten lijden.