Groen wil overleg Antwerpse vervoersregio open trekken

08 Maart 2016

Antwerpse gemeentenkomen

43  deze week op initiatief van Antwerps mobiliteitsschepen Koen Kennis samen om te bekijken hoe ze kunnen samenwerken in functie van een vlotter verkeer en een betere mobiliteit. In een gezamenlijke oproep doen de Antwerpse afdelingen van Groen drie opmerkelijke voorstellen voor de realisatie van deze Antwerpse vervoersregio: betrek ook de burgers, kijk ruimer dan mobiliteit en hou niet langer vast aan slechte beslissingen uit het verleden.

  

"Er zijn heel wat positieve aspecten aan een samenwerking binnen één Antwerpse vervoersregio", zeggen initiatiefnemers Wouter Van Besien (fractieleider Groen Antwerpen) en Ingrid Pira (fractieleider Groen Mortsel). "Zo bevordert het initiatieven die van onderuit komen en stimuleert het de samenwerking tussen de stad en de rand. Het verkeer in en rond Antwerpen draait volledig in de soep. Dat vraagt om een gezamenlijke aanpak.  Niemand is gebaat bij een boksmatch tussen de stad en de rand."

 

Maar om de Antwerpse vervoersregio écht kans op slagen te geven, is er volgens de Antwerpse groenen meer nodig dan het aangekondigde overleg. "Als het overleg beperkt wordt tot lokale bestuurders, die enkel beslissingen die elders zijn genomen mogen uitvoeren, verzandt het tot een praatbarak die tot niets leidt." Om dat te vermijden, lanceren de lokale afdelingen van Groen nu een gezamenlijke oproep, gericht aan de betrokken lokale besturen (43 in totaal), de stad Antwerpen én Vlaanderen. In verschillende gemeenten zal Groen een motie indienen om deze oproep kracht bij te zetten.

 

"Drie zaken zijn voor ons essentieel", aldus Pira en Van Besien. "Ten eerste: zorg ervoor dat de juiste mensen mee rond de tafel zitten. Naast de lokale besturen, moeten ook de andere overheden en overheidsbedrijven zoals De Lijn, de NMBS en de Vlaamse administratie Wegen en Verkeer worden betrokken. Ook burgerbewegingen en organisaties zoals de fietsers- en voetgangersbond, Treintrambus, Ringland, Straten Generaal en Red de Voorkempen moeten een plaats krijgen aan de overlegtafel. Iedereen in Antwerpen weet ondertussen immers dat echte oplossingen pas gevonden worden als ook burgers worden betrokken en hun voorstellen op tafel kunnen leggen."

 

Voor de Antwerpse groenen is een vervoersregio die zich beperkt tot het zoeken van oplossingen voor een betere mobiliteit en vlotter verkeer, onvoldoende. "De agenda moet ruimer", vinden de twee fractieleiders. "Verkeer staat nooit op zich. Zo vinden we dat er ook aandacht moet zijn voor een gegarandeerde bereikbaarheid, meer verkeersveiligheid, een gezonde leefomgeving door de reductie van fijn stof, spaarzaam ruimtegebruik en verplaatsingen waarbij autogebruik zoveel mogelijk wordt vervangen door het gebruik van treinen, trams, bussen en fietsen. Vanuit die invalshoek is het ook logisch dat mobiliteitsprojecten zoals de tweede spoorontsluiting van de haven, tramverleningen en investeringen in fietsinfrastructuur hoog op de agenda komen te staan."

 

Een derde punt waar de groenen op hameren is dat het overleg in alle openheid kan worden gevoerd. Zo is het van groot belang dat de intendant alle vrijheid krijgt om een volledige overkapping van de Antwerpse Ring te realiseren. En om de Ring te ontlasten moeten snelle maatregelen, zoals het tolvrij maken van de Liefkenshoektunnel en het verlagen van de snelheid op de Ring, ook snel kunnen worden ingevoerd.

 

Dit zijn de schepenen, raadsleden en voorzitters van Groen die de oproep steunen:

Lieve Snauwaert (Herentals)

Bram Massar (Beveren)

Karen Anthonissen (Wuustwezel)

Luc Torfs (Brecht)

Pieter Buysse (Kapellen)

Marleen Elen (Wijnegem)

Eric De Swaef (Schoten)

Camilla Decleer (Brasschaat)

Jan Hertoghs (Wommelgem)

Maggie Van Kerkhoven (Westerlo)

Tim Rombout (Niel)

Sven Cools (Boom)

Corneel Keimes (Stabroek)

André Van de Vijver, Aard Van der Donckt en Chris Vermeulen (Zwijndrecht)

Karin Staes (Merksem)

Johan Malcorps (Berchem)

Ilse De Schutter (Ekeren)

Karen Maes (Deurne)

Marij Preneel en Omar Al Jattari (Borgerhout)

Dirk Avonts (Wilrijk)

Omar Fathi (Hoboken)

Anne Poppe (Antwerpen)

Lien Du Four (Nijlen)

Tom van Bel (Bornem)

Jenne Meyvis (Hemiksem)

Jeroen Van Laer en Goedele Van der Spiegel (Edegem)

Ingrid Pira en Walter Duré (Mortsel)

Tom Verboven (Borsbeek)

Stan Scholiers (Schelle)