Groen wil (veel) meer schoolstraten in Antwerpen

02 September 2020

Groen wil (veel) meer schoolstraten in Antwerpen

Nu nagenoeg alle Antwerpse kinderen opnieuw naar school mogen in deze coronatijden, is het belangrijk dat dit veilig kan. Jammer genoeg moeten de kinderen nog steeds aan de schoolpoort worden afgezet. Daar is ruimte voor nodig. Daarom is het essentieel dat autoverkeer geweerd wordt. Groen pleit daarom dus voor meer schoolstraten.

“De stad mag de verantwoordelijkheid voor het organiseren van een schoolstraat niet op de scholen afschuiven”, aldus Imade Annouri, kersvers fractieleider van Groen in de Antwerpse gemeenteraad. “Onze scholen hebben heel veel omhanden. Om nu een schoolstraat in te richten, moet het initiatief van de school komen. Dikwijls ontbreekt het scholen aan tijd en middelen om hier werk van te maken. De stad moet dit opnemen.”

Groen ziet (andere) schoolstraten als het sluitstuk van een echt en ander mobiliteitsbeleid in Antwerpen en zijn districten. Het STOP-principe (stappers, trappers, openbaar vervoer en personenvervoer – in die volgorde) blijft daarbij voor opstaan. In woonwijken weer je daarbij sluipverkeer. Buurtbewoners blijven Groen aanspreken over onaangepast rijgedrag in woonwijken. Er is nood aan meer handhaving in zone 30 en hardnekkige overtreders moeten effectief gestraft worden. De ambitie moet zijn dat een 12-jarige zelfstandig en op een veilige manier naar school kan.

Procedure en vrijwilligers

De procedure om een schoolstraat in te richten, moet sterk vereenvoudigd worden. Om de straat gedurende twee keer per dag een half uur af te sluiten voor doorgaand verkeer, is een zware procedure helemaal niet nodig.

Een belangrijke struikelsteen voor het invoeren van een schoolstraat is het vinden van mensen die dagelijks de straat afsluiten. Groen pleit voor medewerkers uit de sociale economie om die taak op te nemen. Net zoals de sleuteldragers van de stadsdienst Zaalzoeker uit de sociale economie komen. Sleuteldragers zorgen voor het openen en opnieuw afsluiten van vergaderlocaties, feestzalen en dergelijke meer. Zo creëert de stad ook tewerkstelling.

De afsluitsystemen zelf kunnen ook verbeterd worden: nu moeten de scholen zich behelpen met nadarhekken. Verrolbare bloembakken of een automatisch, elektronisch gestuurd afsluitsysteem, zou het voor de scholen veel makkelijker maken.

Actieve campagne

Groen vraagt dat de stad een campagne voert om scholen hiervoor warm te maken en het aanbod vanuit de stad verder te ontwikkelen met een begeleidingsteam, opgeleide medewerkers om de straat af te sluiten, en verschillende afsluitsystemen.

De stedelijke diensten voerden een interessant onderzoek. Bij 114 straten is het verkeerstechnisch onmiddellijk mogelijk om schoolstraten in te voeren. Hiervan zijn 17 al ingericht als schoolstraat. Groen mikt dus op 97 bijkomende schoolstraten in Antwerpen.