Groen Wilrijk hertekent haar straten

21 December 2016

Groen Wilrijk hertekent haar straten

Op een gezellige avond in Wilrijk werden 2 pleinen, het Rozenkransplein & het Boekveldplein & 1 straat, de Klein Steenweg, onder de loep genomen. Samen met bewoners en de Groenleden werden de probleempunten van deze plaatsen benoemd en werd er out-of-the box nagedacht over hoe deze pleinen & straat beter heringericht kunnen worden. Het resultaat: Heel wat concrete ideeën & voorstellen waar onze Groen fractie in Wilrijk verder mee aan de slag gaat. Zij zullen de concrete voorstellen naar de districtsraad brengen.

1. De heraanleg van de Kleine Steenweg

Binnenkort wordt de Kleine Steenweg heraangelegd. In de laatste plannen die op de districtsraad werden voorgesteld was er alvast rekening gehouden met onze bezorgdheden over het fietspad achter de dwarsliggende parkeerplaatsen.

We gaan ervan uit dat de wijziging van de ligging van die fietspaden naar voor de parkeerplaatsen ook behouden blijft in de definitieve plannen.Dan krijg je een voetpad, fietspad, groenzone, parkeerstrook en dan de rijbaan. Dat zou een hele verbetering zijn voor de fietsers tussen de Boomsesteenweg en de Bist. Met de komst van een fietspad op de Kleine Steenweg wordt er een belangrijke fietsverbinding gemaakt in Wilrijk waar velen al lang op zaten te wachten.

Er blijft echter een missing link. Het fietspad op de Kleine Steenweg zal namelijk ‘dood’ lopen op de Bist. Pas op het einde van het plein, ter hoogte van het districtshuis is er opnieuw verbinding met een fietspad.

Groen Wilrijk zal er in de districtstraad voor pleiten dat de missing link aangepakt wordt. Een doorlopend fietspad is nodig.

IMG_4973.JPG

2. Rozenkransplein

Het plein rond de Rozenkranskerk is vandaag een drukgebruikte parking. Ouders die hun kinderen naar school brengen, personeel en bezoekers van het ziekenfonds en buurtbewoners maken er gebruik van.

Toch kan er volgens ons meer met het plein gebeuren. Omdat het plein vandaag al in verschillende stukjes is onderverdeeld, stelden de Wilrijkenaren die rond dit plein werkten voor om het parkeren te concentreren naast de kerk en achteraan een echte groene, gezellige zone te maken.

Ook een doorsteek vandaar naar de Boomsesteenweg was de vraag. Dat laatste moet op zich met beperkte middelen mogelijk zijn. Dit voorstel zal de Groen fractie terug op de districtsraad brengen. 

IMG_4978.JPG

Boekveldplein

Over de herinrichting van het Boekveldplein waren er heel wat ideeën om het aangenamer te maken.

De petanquepleintjes die er nu liggen moeten zeker worden behouden, maar er zijn nog meer ingrepen mogelijk om het plein aangenamer te maken.

Een BBQ op het plein bijvoorbeeld zien de buren wel zitten en ook een fietstrommel en bloembakken kunnen het plein nog verbeteren.

De buurtbewoners keken ook naar de ruimere omgeving van het plein. Verschillende straten werden de laatste jaren afgesneden wat rust bracht in de straten, maar ook sluipverkeer.

De vraag van de bewoners van de Uitspanningsstraat is bijvoorbeeld om de straat enkelrichting te maken, de voetpaden te versmallen zodat er aan beide zijden kan geparkeerd worden en bloembakken te plaatsen tussen de parkeermogelijkheden.

Nog belangrijker was de uitdrukkelijke vraag om de straat te weren van vrachtverkeer. Gps-toestellen geven de straat nog te vaak als mogelijke doorsteek tussen de Oudestraat en de Krijgslaan, maar grote vrachtwagens komen telkens weer vast te zitten ana het Boekveldplein omdat ze daar de bocht niet kunnen nemen. De bewoners vragen dus een verbodsbord aan het begin van de straat voor vrachtwagens. Groen Wilrijk zal het districtsbestuur vragen dat bord op korte termijn te plaatsen.