Groen zet volop in op een menselijk en sociaal beleid

09 Februari 2018

Groen zet volop in op een menselijk en sociaal beleid

Groen zet zich al jaren in voor een menselijker en socialer beleid in de stad. Een stad waarin iedereen mee is en evenveel kansen krijgt.

Waarin mensen die het moeilijk hebben niet aan hun lot worden overgelaten, maar de ondersteuning krijgen om hun leven weer in handen te nemen. Daarom zijn we bijzonder verheugd met de komst van Koen De Vylder, voormalig directeur van het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) Antwerpen.

Koen zal als Groen-lid opkomen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober. Met zijn expertise en ervaring in het sociale middenveld versterkt hij onze visie op het sociale beleid in Antwerpen. Voor Groen is het noodzakelijk dat het sociaal beleid vorm krijgt in vertrouwen en overleg met het sociale middenveld.

Meer dan 1 op de 4 kinderen in Antwerpen groeit op in armoede. Meer dan 15% van de Antwerpse jongeren verlaat de school zonder diploma. De gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoningen bedraagt in onze stad meer dan 3 jaar. Sommige Antwerpse cijfers, en de menselijke realiteit achter die cijfers, zijn onaanvaardbaar. Voor Groen is het duidelijk: dit is niet de stad die we willen, het kan anders.  Dat is ook de visie van Koen. “Ik wil een ander beleid voor mijn stad en ik geloof in de dynamiek en ideeën van Groen om die te realiseren.”

Warm sociaal beleid

“Onze stad heeft een ander sociaal beleid nodig heeft. Ik heb van op de eerste rij mogen zien en ervaren hoe vernietigend een slecht sociaal beleid kan zijn. Dit terwijl de uitdagingen en de kansen om van deze stad een toonbeeld van kleurrijk en warm sociaal beleid te maken telkens weer gemist werden. Na bijna 40 jaar engagement in de sociale sector, kies ik nu voor de politiek. Ik ben een ecologist en de keuze voor een duurzaam milieubeleid is voor mij onverbrekelijk verbonden met een goed sociaal beleid. Daarom kies ik voor Groen.”

Huisjesmelkerij

“De huisvestingsproblematiek in Antwerpen is schrijnend”, zegt Koen. “De recente publicaties rond huisjesmelkerij brengen een realiteit aan de oppervlakte die sociaal werkers al lang kennen en die ze omschrijven als 'de pest of de cholera'. Of dakloos of in een onveilig krot. Vooral alleenstaanden en gezinnen die het niet breed hebben zijn hier het slachtoffer van. Je vindt in Antwerpen nauwelijks huurappartementen onder de 500 euro. Ook gezinswoningen onder de 250.000 euro zijn nauwelijks vindbaar. Dit zet de deur open voor huisjesmelkers.  De stad heeft een innovatief en duurzaam huisvestingsprogramma nodig om de demografische evoluties aan te pakken. Dat vraagt om structurele maatregelen zoals meer sociale woningen, de uitbreiding  van huurpremies en het stimuleren van sociale verhuurkantoren. Maar ook om extra controles om huisjesmelkerij snel op te sporen.”

Tegenbeweging

Toch kijkt Koen ook met een positieve blik naar de stad. “Er is een tegenbeweging op gang gekomen tegen het koude, kille beleid van N-VA. Menen proberen zelf terug met een warm hart acties op touw te zetten. Denk aan de vele deelmaaltijden, huiswerkbegeleiding, buurtinitiatieven, mensen die hun deur openstellen om mensen die het moeilijk hebben op te vangen. Dat stemt me bijzonder hoopvol. Er is enorm veel  potentieel in de Antwerpse wijken om de sociale problematieken die er zijn aan te pakken. Veel mensen willen zich engageren voor een sociale stad, en willen in hun buurt participeren aan sociale initiatieven. Op dat wijkniveau kan een participatief sociaal beleid gedragen worden door de bewoners zelf, ondersteund door sociale professionals. Daar wil ik mij volop voor inzetten.”