Groen zet volop in op groene open ruimte

12 Januari 2023

Groen zet volop in op groene open ruimte

“Onze stad kan zoveel mooier en aangenamer worden, als we de publieke ruimte terug geven aan de mensen. We moeten durven dromen en saaie of lelijke stukken van de stad terug een toekomstbeeld geven.

Samen met Fennabee en buurtbewoners pakken we saaie lelijke plekken aan

12 januari 2023 - De komende maanden zet Groen Antwerpen volop in op open groene ruimte. De partij start een traject met kunstenares Fennabee, bekend van onder andere de droombeelden van de Turnhoutsebaan, om te tonen hoe de open ruimte in de stad anders kan ingericht worden. Eerste halte: het Sint-Jansplein.

Fractieleider Ilse van Dienderen: Onze stad kan zoveel mooier en aangenamer worden, als we de publieke ruimte terug geven aan de mensen. We moeten durven dromen en saaie of lelijke stukken van de stad terug een toekomstbeeld geven.”

In een eerste fase gaan Groen en Fennabee op het Sint-Jansplein zélf vragen aan buurtbewoners wat hun wildste dromen zijn. Die worden dan door Fennabee verbeeld. Daarna zal Groen die dromen omzetten in realistische haalbare voorstellen. Bedoeling is om die realistische ideeën ook effectief op de politieke agenda te zetten. Na het Sint-Jansplein zullen nog andere plekken aangepakt worden.

Op https://www.groenantwerpen.be/sintjansplein kunnen alle Antwerpenaren mee dromen van een mooiere aangenamere stad.