Groene districtsschepen luistert naar de Antwerpse seniorenraad!

04 November 2014

In het district Antwerpen kan een goedgekeurde senior (m/v 65+) vanaf 1 juli 2014 een premie aanvragen voor kleine aanpassingen aan de woning, wat levenslang wonen  - in de eigen woning ? een beetje dichterbij brengt. Alle 65-plussers, ongeacht hun inkomen, hebben jaarlijks recht op een premie tussen €50,- en €250,- Daarvoor trekt het district jaarlijks €10000,-  uit.  Echte structurele aanpassingen aan een woning, of dé grote hulpmiddelen komen hierdoor niet binnen de mogelijkheden van de zorgbehoevende 65-plusser, dat is de verantwoordelijkheid van de Vlaamse Overheid.  Maar het district zal tussenbeide komen voor de aanschaf een handgreep of een beugel in het toilet, een extra opstapje in de douche of een badplank of een verhoogd toilet. "Dit zijn de zogenaamde kleinigheden die heel vaak buiten het budget liggen van onze senioren van wie één vijfde in armoede leeft," aldus Ferre Weustenraad, secretaris van de seniorenraad, die in een vorig leven nog een eindwerk heeft geschreven over financiële drempels voor hulpmiddelen, struikelstenen op de weg naar levenslang wonen."Goed wonen is een basisrecht, maar het veronderstelt een goede en gezonde woning.  Indien niet, laat de gezondheid het afweten. Maar er is ook sociale ondersteuning nodig, thuis- en mantelzorg.  Lieve Stallaert heeft nu een stuk van de weg afgelegd. Maar we zijn er nog niet. Subsidies voor grote aanpassingen aan een woning of voor de grote hulpmiddelen als een (trap)lift vallen buiten de bevoegdheid van de stedelijke overheid, daarvoor moeten we aankloppen bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Omdat het om zulke kleine bedragen ging wilde men vanuit het district eerst die €10.000 investeren in een brochure om de senioren wegwijs te maken in het doolhof van subsidieregelingen. Daar hadden wij, in de seniorenraad een hard hoofd in.  Als een gepensioneerde een  probleem heeft met de aanpassing van zijn woning moet hij absoluut naar een woonkantoor. Dat doe je niet op je eentje.  Daarvoor is de hulp van de professionals nodig. Deze materie is trouwens absoluut niet te vatten in een brochure ? dat zou een brochure geworden zijn met de omvang van een telefoonboek! Een modale senior zou die zonder deskundige hulp zelfs niet kunnen vasthouden. En dat vertelden wij aan de schepen.  

En toen gebeurde er iets dat we helemaal niet gewoon waren: districtsschepen Lieve Stallaert, luisterde naar ons!"

Lieve vroeg ook het advies van de mensen van Ergo (Woonadvies van het Zorgbedrijf). Immers zij zouden de mensen moeten consulteren, adviezen schrijven voor het college en de noden van de senioren helpen formuleren. Bij Ergo waren ze het ook niet gewoon dat men hen van uit het college om advies vroeg, net zomin als de leden van de seniorenraad.

"Lieve heeft de juiste basishouding: ze luistert en ze is altijd aanwezig op de algemene vergaderingen van de seniorenraad. Met haar initiatief heeft schepen Lieve Stallaert getoond dat ook lokale overheden langer-thuis-wonen daadwerkelijk kunnen ondersteunen. Nog maar heel weinig gemeenten doen dat. Hopelijk krijgt dit Antwerps initiatief ook in andere steden en gemeenten in Vlaanderen navolging," besluit Ferre.

Voor Lieve is het duidelijk: een goed beleid kan pas vorm krijgen in een respectvolle samenwerking, hier dus met de experts van de seniorenraad en van het zorgbedrijf.

Wie een aanvraag indient voor een tegemoetkoming krijgt via het Antwerpse zorgbedrijf ook gratis woonadvies.  Het formulier kunnen ze vinden in het districtshuis of ze kunnen het downloaden op de website van het district.

De Antwerpse senioren vinden wel degelijk hun weg. Sinds de goedkeuring van het besluit zijn er op elke raadzittingen al meerdere aanvragen voor kleine hulpmiddelen goedgekeurd.

De aanpak van Groen maakt het verschil. Met bescheiden middelen houdt men geen politiek triomftochten naar het stadhuis. Mensen die sowieso al geen hoge pet ophebben van de politiek worden echter daadwerkelijk geholpen. Dit is politiek op mensenmaat. Participatie in actie.