Groene Pluim voor DeBuurt

15 Mei 2015

en haar ploeg vrijwilligers zetten zich met veel enthousiasme in voor het kleurrijke samenleven van alle mensen rond het  De Coninckplein in Antwerpen Noord.  Voor die  inzet krijgen Marleen en haar ploeg een Groene Pluim.  Marleen VervaetMarleen wordt geïnterviewd.

Lieve Stallaert, groene districtsschepen, Ikrame Kastit, gemeenteraadslid, Dirk Avonts, OCMW-raadslid en Imade Annouri, Vlaams volksvertegenwoordiger,  zullen speechen. Ook vrienden en bekenden van DeBuurt kunnen een woordje plaatsen.
Na de overhandiging van de Pluim is er een lekkere receptie: gelegenheid voor een praatje bij een glaasje en een hapje.
Iedereen is welkom.  Zeker ook de vrienden en bekenden van Buurthuis DeBuurt.

Zondag 28 juni 2015 14.00 - 16.30 u
Buurthuis DeBuurt  Lange Beeldekensstraat 52 2060 Antwerpen

https://www.facebook.com/buurthuis.debuurt

ILSE VAN DIENDEREN Voorzitter Groen district Antwerpen