Groene stadsdialoog A Plus groot succes

14 November 2016

De grote politieke stadsdialoog A Plus die Groen in Antwerpen is gestart, is een groot succes. Tot die conclusie komt de partij nadat het zes weken lang ideeën verzamelde om de kinderarmoede in de stad aan te pakken. "In totaal spraken we meer dan dertig  middenveldorganisaties en via social media bereikten we maar liefst 61.824 mensen", zegt OCMW-raadslid Dirk Avonts. "Op onze verschillende activiteiten kwamen meer dan 250 mensen aan het woord en er kwamen maar liefst 29 concrete en bruikbare ideeën binnen rond kinderarmoede." Met de stadsdialoog A Plus bevraagt Groen de Antwerpenaar een jaar lang over zes belangrijke uitdagingen in de stad. Het startschot werd gegeven op 15 september. "Hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedere kinderdroom in Antwerpen evenveel kansen krijgt? Dat was de centrale vraag waarmee we de Antwerpenaar zes weken lang aanspraken", legt Avonts uit. "Er vonden gespreksavonden plaats in Antwerpen, Borgerhout en Deurne, er kwamen experten aan het woord, we spraken mensen aan op straat en gingen samen aan tafel. Ook via sociale media en op onze nieuwe website  kon iedereen zijn of haar idee geven."  

www.antwerpenplus.be

De vele reacties en prikkelende ideeën die naar boven kwamen, tonen volgens Avonts dat de  Antwerpenaren echt wakker liggen van het prangende probleem van de kinderarmoede. "Door ze rechtstreeks aan te spreken, komen er ook out-of-the-box-ideeën naar boven. Haal het lidgeld voor sportverenigingen voor jongeren omlaag. Maak het leven van éénoudergezinnen iets makkelijker met klus- of kookploegen. Zorg dat alle ouders én hun kinderen gratis kunnen beschikken over een computer en internet. Dit om er maar enkele te noemen."

"We gaan nu verder aan de slag met deze en de vele andere ideeën die we hebben verzameld", aldus Avonts. "Midden volgend sluiten we A Plus af met een groot slotevent waarop alle resultaten bekend gemaakt worden en waarbij er gestemd kan worden over welke ideeën worden opgenomen in het verkiezingsprogramma van Groen voor de lokale verkiezingen van 2018." Het volgende thema dat Groen aansnijdt met A Plus staat in het teken van aangename straten. Zes  weken lang denkt de partij na over hoe ze de mensen in Antwerpen opnieuw voorrang kan geven.

Meer info: www.antwerpenplus.be