Grote verbinding voornamelijk tussen De Wever I en De Wever II

21 December 2018

Grote verbinding voornamelijk tussen De Wever I en De Wever II

De Wever II vaart dezelfde koers als De Wever I. Dat is teleurstellend en niet wat Antwerpen nodig heeft.

Wouter Van Besien: “Dit nieuwe stadsbestuur blijft op belangrijke domeinen ver onder de lat. Op vlak van mobiliteit en milieu is er veel te weinig ambitie. Een circulatieplan ontbreekt, het parkeerbeleid blijft er één van de jaren negentig. Kinderarmoede wordt niet ten gronde bestreden. En het klimaatbeleid neemt niet de ambitie aan die we vandaag nodig hebben. Dit ontwerpakkoord leest als de uitvoering van beslissingen van het vorige stadsbestuur. De grote verbinding die wij zien, is die tussen De Wever I en De Wever II.

Het sociaal beleid is teleurstellend. Het aandeel sociale woningen stijgt niet, terwijl de wachtlijsten zeer groot blijven. De strijd tegen kinderarmoede wordt niet opgevoerd. Een lichtpunt is wel dat het stadsbestuur richthuurprijzen en conformiteitsattesten voor huurwoningen invoert.

Ook op vlak van samenleven ziet Groen veel gemiste kansen. Het idee van praktijktesten steunt Groen, maar dan moeten die praktijktesten meer zijn dan een meetinstrument. Op die manier is het geen wapen tegen discriminatie. Dat het verbod op levensbeschouwelijke tekenen gehandhaafd blijft, getuigt niet van een verbindende houding naar alle gemeenschappen die de stad rijk is.

De klimaatambities van dit nieuwe bestuur zijn ondermaats. Het gaat grotendeels om beslissingen die door het vorige bestuur al zijn genomen. Van een trendbreuk is geen sprake. Groen juicht de dieselban toe, maar mist concrete maatregelen voor propere lucht, zoals een circulatieplan of investeringen in extra openbaar groen.

Voor Groen is het duidelijk: Antwerpen heeft andere keuzes nodig op vlak van mobiliteit, diversiteit en op sociaal vlak. De Wever II is in de eerste plaats een verderzetting van het voorgaande beleid. Dat is niet wat Antwerpen nodig heeft.

Groen betreurt ten slotte dat Antwerpen opnieuw geen voltijds burgemeester krijgt. Volgens de partij komt de dubbele rol die De Wever zich aanmeet Antwerpen niet ten goede.

Van Besien: “Als het stadsbestuur niet voor een trendbreuk wil zorgen, doen we het zélf wel. Onze kiezers en alle Antwerpenaars kunnen op ons rekenen om de komende jaren in samenwerking met het Antwerpse middenveld en alle bewoners met ambitie het heft in eigen handen te nemen en de stad mee in de juiste richting te duwen.”