Haal de plannen voor een nieuw voetbalstadion op Petroleum-Zuid van onder het stof.

26 Januari 2015

Joris Giebens zal vanavond op de Antwerpse gemeenteraad schepen Van de Velde en schepen Van Campenhout ondervragen over hun (vermeende?) plannen op het Rooi en de Bosuil. De interpellatie zelf kunt u hieronder nalezen. Naar aanleiding van de gewijzigde situatie in de Antwerpse voetbalwereld en de recente berichtgeving over nieuwe voetbalstadia en fusieclubs is Groen Antwerpen van mening dat de moeten gehaald worden. De stad moet kiezen voor oefenvelden met degelijke randinfrastructuur op de thuisbasis van elke club en 1 degelijk uitgebouwd voetbalstadion op Petroleum-Zuid.

plannen voor een nieuw voetbalstadion op Petroleum-Zuid van onder het stof

Onlangs verscheen in de pers dat het Antwerpse stadsbestuur samen met de betrokken voetbalclubs een nieuw scenario voor ogen heeft voor het Antwerpse voetbal. Er zou een nieuw stadion komen in Berchem voor één fusieclub of meerdere clubs. Kort daarna bleken die plannen toch weer niet helemaal te kloppen. Het Rooi zou wel een nieuw stadion krijgen en Antwerp zou willen bouwen op de Bosuil. Tegelijkertijd bleek district Berchem geen vragende partij voor een groot voetbalstadion op het Rooi. Opnieuw is het getouwtrek tussen investeerders, stadsbestuur, clubs en supportersverenigingen totaal. Transparantie is ver zoek.

In 2012 heeft het toenmalige stadsbestuur de keuze om een nieuw voetbalstadion te bouwen op de terreinen van Petroleum-Zuid verlaten. Het afstappen van dit idee was ingegeven door het feit dat er geen akkoord bleek gevonden te worden voor een gezamenlijk stadion voor R Antwerp FC en Germinal Beerschot. Ondertussen is er heel wat veranderd in de dynamiek van destijds. In 2013 ging Beerschot AC failliet en fusioneerde het tot Beerschot-Wilrijk. De weigering om 2 clubs te huisvesten in 1 stadion was grotendeels ingegeven door 1 persoon, die nu ook van het toneel is verdwenen. Ook de ideeën om een stadion voor de wereldbeker te bouwen, is al een tijdje van de baan. In dat geval had er plaats moeten zijn voor 40.000 toeschouwers. Voor een gewoon stadion zou 15.000 tot 25.000 toeschouwers moeten volstaan.

Best van al zet dit stadsbestuur zich buiten de oude en nieuwe discussies en kiest ze ervoor om vanuit de stad neutrale infrastructuur te voorzien voor topvoetbal. Deze stad moet één groot stadion voorzien waar verschillende clubs kunnen 'thuis-spelen', en waar opnieuw een topclub zich kan ontwikkelen. Volgens Groen zijn de terreinen van Petroleum-Zuid nog steeds de beste plek voor het bouwen van zo'n nieuw voetbalstadion. Zowel op het vlak van mobiliteit, als op vlak van ruimtelijke inplanting en de leefbaarheid voor omwonenden blijft Petroleum-Zuid volgens Groen de betere oplossing van de locaties die ooit onderzocht werden.

De investeringen en inspanningen die de stad doet, moeten passen in een algemeen sportbeleid en moeten gebruikt worden om het voetballandschap in Antwerpen grondig te hervormen. De financiering van een stadion moet deels van de privé, deels van de stad komen. Daarnaast en minstens even belangrijk is dat de respectievelijke clubs oefenvelden en degelijke randinfrastructuur hebben die zowel buurtsport als topsport dienen. De stad kan het uitbouwen van goede lokale infrastructuur in de wijken ondersteunen en tegelijkertijd de uitbouw van sterke jeugdwerkingen stimuleren, goede supporterswerking helpen uitbouwen en absolute transparantie rond zakelijke belangen nastreven.

 

Interpellatie

In de Gazet van Antwerpen van 14 januari verscheen een erg uitgebreid artikel over de mogelijke toekomstplannen voor het Bosuilstadion en stadion op het Rooi in Berchem. Het college zou hierover een informele gedachtenwisseling hebben gehouden op het einde van vorig jaar. Daarbij zou de investering van 1 miljoen euro in de tribune van het Bosuilstadion in vraag gesteld zijn. Toch liet schepen Van Campenhout op de nieuwjaarsdrink van 4 januari precies daarover weinig ruimte voor interpretatie: die 1 miljoen euro zou zeker geïnvesteerd worden in het Bosuilstadion! De plannen die in het artikel van de Gazet van Antwerpen verschenen ogen alvast compleet anders.  Het Bosuilstadion zou verdwijnen en er zou een zo goed als volledig nieuw stadion verrijzen op het Rooi.

Graag had ik van het college een antwoord gekregen op volgende concrete vragen

  • Is er in de schoot van het college eind vorig jaar effectief van gedachten gewisseld over de toekomst van het Bosuilstadion en het stadion op het Rooi, en zo ja, tot welke conclusies is het college gekomen ?
  • Hoe verhoudt het feit van deze gedachtenwisseling zich ten aanzien van de stelligheid waarmee schepen Van Campenhout blijft beweren dat er 1 miljoen euro zal geïnvesteerd worden in het Bosuilstadion ?
  • Klopt het dat er plannen zijn voor een gedeeltelijke herbestemming van het Bosuilstadion naar woonzone, met het oog op projectontwikkeling ?  Is er al enig zicht op de omvang van het te herbestemmen gebied ?   Wat gebeurt er met de rest van de recreatiezone waarin het Bosuilstadion nu gelegen is ?
  • Welke concrete plannen zijn er voor het stadion op het Rooi ?
  • En hoe rijmt één en ander met de bestemming in het gewestelijk RUP van een zone voor de bouw van een nieuw voetbalstadion aan Petroleum Zuid ?