Hart van Deurne klopt niet langer

23 December 2013

Het nieuwe centrum voor Deurne komt er niet. Het huidige bestuur heeft beslist om de heraanleg van de as districtshuis-Frank Craeybeckxlaan te schrappen. Het masterplan Deurne, in de volksmond bekend als het Hart van Deurne, sterft hiermee een stille dood. "Een gemiste kans voor een groener en socialer Deurne", betreurt districtsraadslid Walter Verbruggen.  "Met het Hart van Deurne wilden we Deurne de centrale ontmoetingsplaats geven waar het recht op heeft", legt Walter Verbruggen uit. "Voor het atheneum zou een groot plein komen, met plaats voor zitbanken, horeca en open ruimte. Een nieuw kloppend hart met veel groen, ruimte voor kinderen, scholen, cultuur, feesten ? Een verademing voor zowel inwoners als bezoekers."

 

Niets dus van dat alles. "Het nieuwe bestuur heeft de plannen koudweg geschrapt en kiest resoluut voor koning auto. Jaren van voorbereidingen en budgettaire inspanningen gaan verloren. Dit is een kaakslag voor alle mensen die hier met hart en ziel aan hebben meegewerkt", vindt het Groen-districtsraadslid. "Nochtans hielden de plannen ook rekening met een vlotte doorstroming en voldoende parkeerplaatsen. Zo zou er onder meer een nieuwe, ondergrondse parkeergarage komen. Het nieuwe bestuur verwijst sterke ideeën naar de prullenmand zonder dat er een alternatief is. Het zal jaren duren eer we terug op het juiste spoor zitten om iets te kunnen realiseren."

 

Ondertussen blijft Groen zich inzetten voor een leefbaar Deurne met veel ruimte voor voetgangers en fietsers. "Jarenlang werden plannen gesmeed voor de oostrand van ons district", zegt Walter Verbruggen. "Het nieuwe Park Groot Schijn is het resultaat van lang zoeken, veel vergaderen en een stevige portie doorzettingsvermogen. Als Groene partij hebben we daar constructief aan meegewerkt. Ook de ontwikkeling van de groene oostrand, waar het Vlaams Gewest gronden heeft aangekocht die het omvormt tot bosgebied, hebben we met veel enthousiasme ondersteund. Mét het nodige resultaat!"

 

"Zowel in het Park Groot Schijn als in het nieuwe bos klopt het hart van Deurne veel sterker dan in het centrum", vindt het Groen-raadslid. "Het nieuwe bestuur levert daar enkel wat oplapwerk en geeft koning auto overal voorrang. Groen verzet zich hiertegen en zal zich blijven inspannen voor een sociaal en groen Deurne, waar mensen mekaar respect en ruimte gunnen."