"Haven wordt speeltuin van de meerderheid"

23 Oktober 2015

Groen-fractieleider Wouter Van Besien kant zich tegen de nieuwe samenstelling van de raad van bestuur van het Antwerps Havenbedrijf. "De oppositiepartijen worden volledig afgesneden van de raad van bestuur", zegt hij. "Hierdoor verliest iedere beslissing  die over de haven wordt genomen haar democratische legitimiteit. De Antwerpse haven wordt de speeltuin van de meerderheid." De raad van bestuur van het Antwerps Havenbedrijf wordt in de toekomst beperkt tot 12 bestuurders. De helft daarvan bestaat uit ondernemers, de helft komt uit politieke kringen. De NV-A krijgt drie zitjes, CD&V en Open VLD één.  Voor de oppositie is er slechts één zitje geserveerd, met name voor sp.a. "Deze versmalling van perspectief doet de haven geen goed", aldus Van Besien.Op één punt schaart de fractieleider zich wel achter de hervorming. "Ik ben het ermee eens dat de inbreng van onafhankelijke experts een meerwaarde vormt", beklemtoont hij. "Alleen, met het huidige voorstel wordt die externe inbreng wel heel eenzijdig en beperkt ingevuld. Enkel bedrijfsleiders komen namelijk in aanmerking. Dit terwijl bijvoorbeeld ook transporteconomen of milieudeskundigen zeer zinvolle aspecten kunnen inbrengen."

Van Besien is ook niet te spreken over de politieke vertegenwoordiging die nog voorzien is. "Op één zitje na heeft de oppositie geen enkele vertegenwoordiging meer in de raad van bestuur. De haven is dé economische slagader van Antwerpen en van groot belang voor heel de stad. Het is daarom onaanvaardbaar dat ze door deze beslissing wordt gereduceerd tot de speelbal van de meerderheidspartijen." Groen zal de nieuwe samenstelling niet goedkeuren maandag op de gemeenteraad en schuift een aantal alternatieven naar voor om een bredere externe expertise en een democratische spreiding van de politieke inbreng in het Havenbedrijf te garanderen.