Helft Antwerpenaren de fiets op tegen 2024

23 Oktober 2015

wil dattegen

Groen 2024 de helft van de Antwerpenaren zich verplaatst met de fiets. Op dit moment bedraagt dat aantal slechts 29%. "Het huidige fietsbeleidsplan is niet ambitieus genoeg", zegt Wouter Van Besien. "Wij vragen een dringende bijsturing en pleiten onder meer voor de aanleg van 20 fietssnelwegen uit alle hoeken van de stad. Naast comfort, moet ook de veiligheid omhoog. Onder meer door alle kruispunten maximaal conflictvrij te maken."

In vergelijking met andere toekomstgerichte, duurzame steden schuift Antwerpen de fiets te weinig naar voor als vervoermiddel nummer één. Steden als Amsterdam, Utrecht en Groningen tonen nochtans dat het kan. Daar kiest nu al 48, 50 en 53% van de mensen voor de fiets. "Iedereen weet dat de fiets hét vervoermiddel van de toekomst is in de stad", aldus Van Besien. "De fiets is snel, goedkoop én gezond. Een fiets maakt geen lawaai, stoot geen gassen uit en rijdt geen mensen dood. Het is dan ook een vervoersmiddel dat goed bij een stad past. Alleen, in Antwerpen blijven we ter plaatse trappelen. De plannen van het  huidige bestuur zijn te vaag en te algemeen om meer mensen aan het fietsen te krijgen."

Groen vraagt een aanpassing van het fietsbeleidsplan op drie cruciale punten. Ten eerste: de ambitie moet omhoog. Tegen het einde van de volgende legislatuur wil Groen de helft van de Antwerpenaren op de fiets. "Dat is duidelijk en concreet", zegt Van Besien. "Uiteraard lukt dit niet van dag op dag. Door meer te investeren in fietsinfrastructuur en ?veiligheid zal dit aantal geleidelijk stijgen.  Om voortdurend te kunnen evalueren en bijsturen is er nood aan een duidelijk monitoringssysteem zodat we die doelstelling van 50% in 2024 ook echt halen."

Qua infrastructuur vraagt Groen onder meer om werk te maken van 20 fietssnelwegen die alle hoeken van de stad verbinden met het centrum. Op deze assen liggen brede fietspaden en worden de lichten afgesteld op een snelle doorstroming. Kruisingen komen onder of boven de grond zodat je als fietser de vrije baan hebt. "Er valt nog veel winst te boeken in het woon-werkverkeer", aldus Van Besien. "Met de komst van de elektrische fiets is de fietsradius vergroot van 5 tot meer dan 10 km. Maar mensen zullen enkel de fiets nemen als de verbindingen comfortabel en veilig zijn, ook de laatste kilometers in de stad." In een derde luik eist Groen meer aandacht voor de veiligheid van de fietser. Vorig jaar vielen er 752 fietsslachtoffers in het Antwerpse verkeer, waarvan 7 doden en  51 zwaargewonden. Dit moet drastisch om laag. Dat kan volgens Groen onder meer door een versnelde aanpak van de zwarte punten in de stad en door het maximaal conflictvrij maken van alle kruispunten.

Wat zijn onze aanbevelingen?

Antwerpen moet meer ambitie tonen en zich profileren als een moderne fietsstad. Dit zijn de belangrijkste bijsturingen in het huidige fietsbeleidsplan die Groen vraagt.

Meer comfort voor de fietser:

1. 20 fietssnelwegen uit alle hoeken van de stad. Op deze fietssnelwegen liggen brede, vrij liggende fietspaden met kruisingen onder of boven de grond. Ze lopen door via snelle fietsroutes via fietspaden en fietsstraten tot in het centrum van de stad.
2. 4 cirkelvormige fietsroutes rond de stad: een binnenringfietspad, een ringfietspad, een districtenroute en een fortengordelfietspad
3. Een nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de Schelde
4. Een veilig fietsnetwerk tussen de fietssnelwegen met fietspaden en fietsstraten in het centrum en autoluwe gebieden in de kernstad
5. Multimodale knooppunten met park & bikes, waar mensen van de rand van de stad met de auto of het openbaar vervoer naartoe kunnen komen en van waar ze met de fiets vlot de stad in kunnen fietsen.
6. Snelle fietsherstellingsdiensten verspreid over de belangrijkste fietsassen in de stad

Meer veiligheid voor de fietser:  

1. Alle kruispunten maximaal conflictvrij te maken. Door de verkeerslichten aan te passen kunnen verschillende verkeerstromen op een conflictvrij kruispunt niet meer met elkaar in aanraking komen.
2. Een versnelde aanpak van de 37 meest zwarte punten in de stad.  
3. De invoering van een fietstoets. Bij alle belangrijke beslissingen over verkeersinfrastructuur moet gekeken worden naar de veiligheid en het comfort van de fietser
4. De herinvoering van het STOP-principe. Bij verkeersbeslissingen komen stappers en trappers op de eerste plaats. Dan kijken we naar het openbaar vervoer en vervolgens naar personenwagens.
5. Meer controles op het naleven van de Zone 30.