Heraanleg Michel Willemslaan verhoogt onveiligheid fietsers

06 Januari 2016

Het districtsbestuur van Wilrijk (N-VA, CD&V, Open VLD) heeft beslist om de Michel Willemslaan heraan te leggen. Er komen vijf nieuwe parkeerplaatsen, maar geen fietspad. Volgens Groen-oppositieraadslid Dirk Avonts verhoogt deze keuze de onveiligheid van de fietsers. "Bovendien is het wel erg vreemd dat het geplande districtenfietspad hierdoor door een straat zonder fietspad zal lopen."  In de heraangelegde Michel Willemslaan zullen auto's  in de toekomst niet meer achter elkaar, maar naast elkaar moeten parkeren: dwars dus. Dat levert 5 extra parkeerplaatsen op. "Heel de heraanleg is afgestemd op deze extra parkeerplaatsen", aldus Groen-fractieleider Avonts. "En dat is zeer jammer, want dit was het ideale moment om ook het comfort en de veiligheid voor de fietsers te verhogen. Dat gebeurt nu dus niet. Integendeel:  door het dwars parkeren, zullen auto's achteruit hun parkeerplaats moeten verlaten, waardoor ze fietsers veel moeilijker zien aankomen."  

 

Avonts heeft ook bedenkingen bij de plannen aangezien op stadsniveau de komst van een districtenfietspad wordt voorbereid. "Dit fietspad loopt onder meer door de Michel Willemslaan naar de Pastoor Bauwenslaan. Het kan toch niet de bedoeling zijn om dat districtenfietspad door verkeersonveilige straten zonder fietspad te leggen? Hoe het districtenfietspad in zo'n straat past, is me dan ook een vraagteken. Wat wel duidelijk is, is dat het beleid in Wilrijk de zwakke weggebruiker ondergeschikt acht aan het creëren van  extra parkeerplaatsen. Dat betreuren we met Groen ten zeerste. We zullen er dan ook alles aan doen om deze beslissing te herroepen", besluit Avonts