Heraanleg Scheldekaaien is niet aangepast aan klimaatcrisis

12 Januari 2021

Heraanleg Scheldekaaien is niet aangepast aan klimaatcrisis

Het Sigmaplan, dat ons moet beschermen tegen overstromingen langs de Schelde, is verouderd en houdt geen rekening met een reële stijging van de zeespiegel. Voor Antwerpen is dat uiteraard van cruciaal belang. “De recente heraanleg van de Scheldekaaien is niet aangepast aan de klimaatcrisis”, zegt Simon Verreet van Groen district Antwerpen. "Als de Stad blijft afwachten, zitten we binnenkort met natte voeten op de vernieuwde Scheldekaaien.”

Het Sigmaplan dateert uit de jaren ’70 en kreeg een update in 2005/2006. Het gaat uit van een stijging van de zeespiegel van 60 centimeter tegen 2100, terwijl het klimaatpanel van de VN wijst op een stijging van minstens 1 meter. De huidige verhoging van de Scheldekaaien van 90cm is niet geüpdatet op basis van de meest recente voorspellingen. De kans is zeer reëel dat de verhoging te laag is.

Verreet: “De stad moet bij nieuwe ontwikkelingen rekening houden met de meest recente klimaatvoorspellingen. We moeten onze stad wapenen tegen de klimaatcrisis. Dat gaat over de stijging van de zeespiegel, maar ook over hitte en zware regenval. Een te lage betonnen vlakte met hier en daar een boom gaat de stad niet wapenen tegen overstromingen en hittegolven.”

Volgens Groen moet ook het Antwerpse masterplan van de Scheldekaaien uit 2010 op de schop. De principes van het Waterplan uit 2019 zijn niet opgenomen in dat oudere masterplan: er wordt nog veel te veel verhard - zowel bovengronds als ook ondergronds. Zo is het volgens Groen waanzin om in de riviervlakte van de Schelde ondergrondse betonnen parkings aan te leggen. Die zullen voortdurend drooggepompt moeten worden, wat kostelijk en waterverspillend is.

Het in december goedgekeurde Klimaatplan 2030 voorziet een studie om Schelde-overstromingen te voorkomen. Daarin wordt gezegd dat ‘het ook mogelijk geacht wordt dat de zeespiegel meer zal stijgen dan aangenomen’. Op basis van IPCC-modellen en op basis van het antwoord van minister Peeters op de vraag van Groen-parlementslid Mieke Schauvliege weten we dus dat dat het geval is.

 

Groen-gemeenteraadslid Ilse van Dienderen besluit: “De stad moet dringend haar bezorgdheid aan de Vlaamse overheid overmaken en een nieuw Masterplan uitwerken dat rekening houdt met het Waterplan, het Klimaatplan én de recente klimaatmodellen. De doelen van het Klimaatplan riskeren niet gehaald te worden op vlak van klimaatadaptatie."