Hoboken trekt volop de kaart van de jeugd

23 Oktober 2015

"In Hoboken trekken we volop de kaart van de jeugd." Dat zegt Omar Fathi. De groene Hobokense schepen van Jeugd kondigt een hele resem nieuwe jongerenactiviteiten en initiatieven aan om de jeugdwerking in Hoboken nog meer te ondersteunen.   "De Hobokense bevolking verjongt veel sneller dan elders in Antwerpen", zegt Fathi. "Meer nog, de groep 0- tot 9-jarigen is de snelst groeiende bevolkingsgroep in ons district. Daar willen we als districtsbestuur volop op inspelen. Zo komt er extra ondersteuning voor jeugdverenigingen die een activiteit willen organiseren. Vroeger was dit beperkt tot fuiven, maar vanaf nu kan iedere jongerenvereniging met een tof project bij ons aankloppen. In totaal hebben we hier 7.000 euro voor vrijgemaakt. Die projecten kunnen erg breed gaan: een fuif, maar net zo goed een natuurdag, een kookworkshop of een buurtfeest ?"Uniek in Hoboken is dat er vanaf nu tijdens alle vakantiedagen een open en gratis aanbod van jeugd-  en sportactiviteiten komt. "We merken dat de activiteiten via de A-kaart voor veel jongeren te duur zijn. Bovendien moet je op voorhand inschrijven en zijn er vaak wachtlijsten. Wij willen naast dat A-kaartaanbod een extra aanbod van laagdrempelige activiteiten zetten: gratis, zonder inschrijvingen en zonder wachtlijsten. Als ouders tijdens de vakantie met hun kind naar het park komen, kunnen hun kinderen meteen meedoen aan de activiteiten die het district organiseert.  Zo bereiken we veel meer jongeren en bevorderen we de sociale cohesie in Hoboken." Ook nieuw is een vast aanbod op woensdagnamiddagen. Dat komt er vanaf 2016 en zal een brede waaier aan theater-, film-, dans- en sportactiviteiten omvatten.

Op zondagen komen er tal van familieactiviteiten. Zo werd begin oktober al de eerste editie georganiseerd van De Zondagen van Louisa, een vrolijke familiehappening met muziek, theater en animatie. Om het uitgebreide aanbod zo overzichtelijk mogelijk aan de Hobokenaar te presenteren, worden alle vrijetijdsactiviteiten gebundeld onder de noemer van Het Uithuis. "Alle organiserende diensten komen op één centrale plek te zitten, met name in het gloednieuwe jeugd- en cultuurcentrum Gravenhof", voegt Fathi eraan toe. "Dat centrum wordt eind november in gebruik genomen. Iedere Hobokenaar die vragen heeft over jeugd, cultuur of sport kan hier terecht en vindt hier een aanspreekpunt. Wij zijn trots op onze jongeren, zij zijn onze toekomst", besluit de schepen van Jeugd. "En dat willen we met het district ook echt laten zien door hen alle kansen en ondersteuning te geven."