Districtsraad Hoboken vraagt maatregelen voor verkeersveiligheid aan het stadsbestuur

22 November 2017

Districtsraad Hoboken vraagt maatregelen voor verkeersveiligheid aan het stadsbestuur

In 2015 voerde Groen Hoboken reeds actie voor een conflictvrije inrichting op de St. Bernardsesteenweg.  Na het dodelijk ongeval in oktober op het kruispunt Hendriklei-Sint-Bernardsesteenweg, keurde de districtsraad van Hoboken op initiatief van Groen, unaniem een advies aan het stadsbestuur goed. De districtsraad vraagt aan de stad om een dossier 'conflictvrije kruispunten in Hoboken' op te starten.

In het bijzonder wordt aandacht gevraagd voor de St. Bernardsesteenweg. De districtsraad vraag om het dossier in te leiden op de Provinciale Commissie Verkeersveiligheid met extra aandacht voor het kruispunt Hendriklei-Sint-Bernardsesteenweg. Zo wordt de wegbeheerder AWV aangezet tot een verbetering van dit en alle opgelijste kruispunten.

Volgende punten werden door de voltallige districtsraad goedgekeurd:

  • De verkeerssituatie aan kruispunten te herbekijken met betrekking tot de verkeersveiligheid van de zwakke weggebruiker waarbij de afstelling van de verkeerslichten of de inrichting van het kruispunt waar nodig wordt aangepast zodat de fietsers en voetgangers de straat niet meer mogen oversteken terwijl het autoverkeer rechts afslaat of waarbij fietsers en voetgangers helder in beeld worden gebracht.
  • De verkeerssituatie aan het kruispunt van de Hendriklei en de St. Bernardsesteenweg op korte termijn te verbeteren door de afstelling van de lichten aan te passen zodat fietsers en voetgangers de straat niet meer mogen oversteken terwijl het autoverkeer rechts afslaat. Een aparte groenfase voor deze voetgangers, fietsers samen met groen licht voor tram en bus maakt de situatie op de Sint-Berardsesteenweg aanzienlijk veiliger. Bij uitbreiding kan deze aanpassing ook uitgevoerd worden op alle gelijkaardige kruispunten op deze steenweg.

Terugblik: In 2015 zette Groen Hoboken het dodelijke kruispunt nog vooraan op de agenda:

22643267_10156650255737388_437033251_o.jpg