Hoeveel getuigenissen zijn er nog nodig voor er een echte aanpak komt tegen discriminatie en racisme?

04 Maart 2015

"De onthullingen in de Gazet Van Antwerpen over racisme bij de Antwerpse politie stemmen me bijzonder ongerust.", aldus Ikrame Kastit, gemeenteraadslid voor Groen in Antwerpen. "Groen kaartte al meermaals in de gemeenteraad aan dat er een dringende noodzaak is aan een globale aanpak van racisme en discriminatie bij de Antwerpse politie. Maar het gaat van kwaad naar erger. Hoeveel getuigenissen zijn er nog nodig voor er een echte aanpak komt tegen discriminatie en racisme?" korpsleidingneemt

De de klachten over racisme binnen het korps en over racistische opmerkingen tegenover de mensen in de straat, blijkbaar niet ernstig. Bovendien klasseert ze racistische uitlatingen onder "vrije meningsuiting". Elk incident wordt geminimaliseerd door de politieleiding. En de Cel Diversiteit mág zelfs niet bemiddelen tussen collega's na een racistisch incident.

Ondertussen posten nog steeds politiemensen racistische uitlatingen op de sociale media en wordt daar niks tegen gedaan. Nochtans beweerde Open VLD, bij monde van Annemie Turtelboom in de gemeenteraad van juni, dat dit stadsbestuur hiertegen moest optreden. Er gebeurde blijkbaar niets. Heeft OpenVLD dan niks te zeggen in dit stadsbestuur?

Burgemeester De Wever kondigde op diezelfde gemeenteraad met veel trots de vormingen rond leiderschap en diversiteit aan die voor het politiepersoneel zouden worden georganiseerd. Dat zou volgens hem een deel van de oplossing zijn. Maar nu, 9 maanden later, blijkt dat de meeste leidinggevenden binnen de politie hun kat stuurden naar deze "verplichte" opleiding. Dus ook daar blijken geen vorderingen.

Groen stelt zich ernstige vragen bij het personeels- en aanwervingsbeleid binnen de Antwerpse politie. "Dat er naast "officiële evaluaties" ook "officieuze evaluaties" zouden bestaan die ervoor zorgen dat allochtone agenten niet kunnen doorstromen naar hogere functies, vind ik hemeltergend. Hoe zullen we ooit een politiekorps krijgen dat een afspiegeling is van de Antwerpse bevolking? Uit cijfers van mei 2014 bleek dat de Antwerpse politie toen 2671 medewerkers in dienst had, waarvan er slechts 86 van allochtone origine waren. Dat is 3,22%.", zegt Kastit. "Totaal uit verhouding, als je weet dat ongeveer 45% van de Antwerpse bevolking van allochtone origine is."

Het gebrek aan diversiteit binnen het Antwerpse politiekorps, racisme binnen het korps tegenover collega's, racisme van politieagenten tegenover burgers en het negeren van deze problematiek door de politieleiding zorgt ervoor dat het vertrouwen in onze instellingen in gedrang komt.

"Het is niet te verwonderen dat er een leegloop is bij de Cel Diversiteit van de Antwerpse politie, als ze hun werk niet mogen doen?! En hoe kunnen gewone burgers de politie vertrouwen, als bovenstaande feiten ongestraft blijven?", zegt Kastit. "Burgemeester De Wever, als hoofd van de Antwerpse politie én burgervader, heeft een zéér ernstig probleem. Als de burgemeester racisme en discriminatie echt ernstig wil nemen, dan moet hij dit alles onderzoeken en hard optreden."

In juni 2014 legde Groen een motie voor om een externe audit te laten uitvoeren naar racisme en discriminatie bij de politie. Onder het mom van wij-zijn-goed-bezig stemde de meerderheid van N-VA, cdenv en Open VLD (samen met het Vlaams Belang) deze motie weg. Na de berichtgeving van vandaag wordt eens te meer duidelijk hoe belangrijk een écht discriminatiebeleid is. Een oefening-voor-de-schijn is niet voldoende. Groen zal op de gemeenteraad van maart opnieuw vragen dat er een onafhankelijk onderzoek komt en dat er vanuit de resultaten van dit onderzoek een concreet actieplan wordt uitgewerkt.

Ikrame Kastit

gemeenteraadslid Antwerpen