Huisjesmelkers moeten eruit: iedere Antwerpenaar heeft recht op een gezonde en veilige woning

25 Januari 2018

Huisjesmelkers moeten eruit: iedere Antwerpenaar heeft recht op een gezonde en veilige woning

"De ontploffing op de Paardenmarkt legt het pijnpunt van het Antwerps woonbeleid bloot."

"Als er geen krachtdadig beleid komt om huisjesmelkerij en verkrotting tegen te gaan, zal wat er op de Paardenmarkt is gebeurd, niet het laatste drama zijn", waarschuwt Groen-gemeenteraadslid Joris Giebens. Groen stelt verschillende maatregelen voor, zoals een verplicht conformiteitsattest voor elke huurwoning. Zo'n attest krijg je als je woning gezond en veilig is. 
 
De beslissing van het OCMW om geen huurwaarborg te geven bij een krot, heeft zoals voorspeld  zeer negatieve gevolgen.  "Huisjesmelkers hebben hierdoor vrij spel gekregen, ze komen veel minder in beeld van de stad", aldus Giebens. "Alles gaat onder de radar, er volgt geen enkele actie meer richting de huisjesmelker. De stad en het OCMW hoeven door die beslissing geen controle meer te doen en de verhuurder kan zijn krot gewoon verder blijven verhuren. Doordat er in Antwerpen een gigantisch tekort is aan kwaliteitsvolle, betaalbare woningen komen financieel zwakke huurders zo terecht in het zwarte circuit, weg van alle bescherming en onzichtbaar voor het beleid."
 
Voor Groen kan het niet langer dat er op deze manier met de veiligheid en de gezondheid van mensen wordt gespeeld. Het vraagt een verplicht conformiteitsattest voor alle huurwoningen in de stad. "Daarnaast moet er een betere ondersteuning zijn van de private huurmarkt en moeten de controles beter georganiseerd worden", vindt Giebens. "Er moet veel meer aandacht gaan naar de private huurmarkt. Door verhuurders met premies aan te zetten om de woonkwaliteit van hun panden te verbeteren. Om dit te controleren zijn er extra wooncontroles nodig. Iedere dienst, maatschappelijk werker, Eandis . die een onveilige situatie opmerkt, moet dit kunnen melden. Na zo'n melding vragen wij dat er ook effectief een controle komt én dat er een verbeterplan wordt opgesteld."