Inclusief en wijkgebonden jeugdwerk op het Kiel

19 Mei 2022

Inclusief en wijkgebonden jeugdwerk op het Kiel

"Voor ons is het van cruciaal belang dat de nieuwe invulling zich écht richt tot álle jongeren uit de buurt, en dat er goed kan worden samengewerkt met organisaties die goed zijn ingebed. "

Al een jaar lang hopen de kinderen en jongeren van het Kiel op een aanbod dat afgestemd wordt op de noden van de buurt. Groen volgt het dossier nauw op, stelde al talloze vragen aan schepen Beels over de invulling van het centrum, en zal dat komende gemeenteraad ook doen. De partij benadrukt het belang van lokale inbedding en inclusief jeugdwerk.

District Antwerpen organiseerde op 22 maart een open jeugdraad waar dit ter sprake kwam. Districtsschepen van Jeugd Tom Van den Borne (Groen): ‘Vele jongeren gaven aan dat ze zich er dankzij de tijdelijke invulling de laatste maanden thuis voelden. Dat het centrum voor iedereen was, een gevoel dat ze in het verleden niet altijd hadden. Ze hopen dat ze dat met de toekomstige invulling mogen blijven voelen.’

Momenteel worden blijkbaar discrete gesprekken gevoerd met een organisatie die opnieuw rond dans werkt. De gesprekken zouden in een ver gevorderd stadium zitten. Groen benadrukt het belang van lokale inbedding. Van den Borne: ‘Voor ons is het van cruciaal belang dat de nieuwe invulling zich écht richt tot álle jongeren uit de buurt, en dat er goed kan worden samengewerkt met organisaties die goed zijn ingebed. Lokale waardevolle initiatieven door en voor jongeren van het Kiel, zoals Villa Caloes, Kras en Samen op Straat, verdienen zeker ook een volwaardige plek in de toekomstige invulling.’

Belangrijker dan de eventuele ‘hipheid’ van een nieuwe partner, vindt Groen dat er gewerkt moet worden rond inclusie in plaats van prestatie. Het primaire doel moet jeugdwerk blijven, en moet zich minstens even hard op meisjes als op jongens richten. Groen hoopt dat de nieuwe invulling een duidelijke sociale insteek zal vervullen naar de jongeren uit de buurt en dat er vanuit hun noden vertrokken wordt.