Ineos: investeer nu in de haven van de toekomst!

15 Januari 2021

Ineos: investeer nu in de haven van de toekomst!

Dat Ineos haar plannen voor Project One in de Antwerpse haven bijstuurt omdat ze niet rendabel zijn, hoeft niet te verbazen. “Technologie uit het verleden past niet in de haven van de toekomst”, zegt de Antwerpse fractieleider van Groen Imade Annouri. “Laat ons deze beslissing als een kans zien om in te zetten op duurzame, toekomstgerichte investeringen.”

Voor Groen is het onbegrijpelijk dat de Vlaamse en Antwerpse besturen zo lang zijn meegegaan in steun voor een project dat echte klimaattransitie in de weg staat. Schaliegas als grondstof voor de productie van plastic, dat bovendien zal zorgen voor overproductie op een al verzadigde markt. Het bericht dat Ineos afziet van dat plan, komt dus niet als een verrassing.

Vlaanderen zou beter investeren in haar ambitie om dé recyclagehub van Europa te worden”, vervolgt Vlaams parlementslid Mieke Schauvliege (Groen). “Waar écht nood aan is, zijn investeringen in batterijtechnologie, hernieuwbare energie, waterstoffabrieken, duurzame recyclage en afvalverwerking. Dan kunnen we pas écht stappen zetten richting circulaire economie.”

Dat Ineos nu haar plannen bijstuurt, wil niet zeggen dat alle bezorgheden van de baan zijn. Het bedrijf plant nog steeds een ethaankraker met schaliegas als grondstof. Voor Groen blijft het onverantwoord om te investeren in een grondstof die tachtig keer sterker bijdraagt aan het broeikaseffect dan CO2.

Annouri en Schauvliege besluiten: “Dit is een kans. Laat ons nu de juiste keuzes maken. De Antwerpse haven kan koploper worden in de economie van de toekomst. Zet deze middelen in om die omslag waar te maken.”