Info-avond lokale en deeleconomie

Onze huidige economie is onhoudbaar: we vragen te veel van de
planeet en van onze eigen portemonnees. Hoe zal anders
moeten - en snel. Hoe kunnen we in Antwerpen de omslag
maken richting een deeleconomie en een circulaire economie?
Dat is de centrale vraag waarover Wouter Van Besien graag in
gesprek gaat op deze inspirerende avond in Berchem.

 

Wat komt aan bod: hoe verminderen we onze afvalberg, en
welke initiatieven kunnen we nemen richting hergebruik, delen
en recyclage? Hoe tuinieren we samen, wat is een repair-café,
hoe doe je anderen een plezier met je oude, maar nog bruikbare
spullen, ... ? Hoe kan het allemaal goedkoper en lokaler?

 

Tijdens de avond geven we graag het woord aan
initiatiefnemers die concrete, lokale good practices en hun visie met ons
delen. Hopelijk kunnen wij hen met enthousiasme vergoeden:

Ecokot - samentuin de Wasserette (Isabel Holthof)
Groenenhoek Leeft (Gerry Vergult)
PUC pro used computers (Gert De Schutter)
Autodelen (Freek van Looveren)
LETS (Erik Van der Veken)

 

Allen daarheen, allen welkom! 

2 juni om 20.00 u in De Wrikker, Patriottenstraat 29.

District / Afdeling: