Info-avond met de VZW Trage Wegen

01 April 2014

Trage wegen zijn paden of wegen die bestemd zijn voor niet-gemotoriseerd verkeer. Wandelaars en fietsers zijn de belangrijkste gebruikers. Je vindt ze overal: op het platteland, in een dorpskern of verkaveling, zelfs in de stad. Verhard of onverhard, breed of smal: een trage weg kan alle vormen aannemen. Of een weg traag is, hangt dus uitsluitend af van de gebruikers. Samen vormen al die veldwegen, kerkwegels, jaagpaden, vroegere treinbeddingen, holle wegen, bospaden en doorsteekjes een dicht netwerk waar zachte weggebruikers graag fietsen en wandelen.  Trage wegen zijn veilige verbindingen voor zachte weggebruikers. Ze bieden, zeker voor korte afstanden, een alternatieve en verkeersveilige route voor bijvoorbeeld schoolgaande kinderen. Heel wat trage wegen maken een verbinding tussen en naar dorpskernen. Ook in een stad kunnen ze een veilige verbinding garanderen voor de zwakke weggebruiker.

Meer weten? Een warme oproep aan allen die interesse hebben om mee te komen luisteren en ideeën uit te wisselen over mogelijkheden in ons district. Ilse Mertens, projectbegeleidster van de VZW Trage Wegen brengt op boeiende wijze het verhaal van de Trage Wegen.

 

Datum: Woensdag 7 mei 2014 om 20.00 uur

 

Locatie : Eva Centrum, Schutstraat 10, 2180 Ekeren