Interpellatie mobiliteitsplan

28 April 2014

Beste schepen,  Vorige week stelde u het voorontwerp van uw mobiliteitsplan voor aan de pers.

 

Graag had ik een antwoord op volgende vragen:

 

  • Wanneer, waar en hoe gaat u de betere doorstroming voor trams en bussen realiseren? Graag een tijdspad met de concreet geplande realisaties.
  • Welke timing stelt u voorop voor de realisatie van extra tramkilometers? Graag een overzicht per lijn.
  • In 2012 vielen er in onze stad 13 dodelijke slachtoffers onder de fietsers en voetgangers. 1000 voetgangers en fietsers hadden een ongeval "met letsel". Enkel door drastische maatregelen voor veiligere fiets- en voetpaden en oversteekplaatsen, kunnen ongevallen vermeden worden. Hoe rijmt u dit met uw idee om én auto's, én openbaar vervoer, én fietsers, én voetgangers een plek te geven?
  • In plaats van extra kilometers fietspad aan te leggen, wilt u 4 x 25 fietshiaten oplossen. Welk budget voorziet de stad hiervoor voorzien tov het volledige budget voor het mobiliteitsplan?
  • U spreekt niet één keer over kinderen en jongeren in uw voorontwerp mobiliteitsplan. Nochtans maken zij 1/3 van de bevolking uit en zijn zij aangewezen op duurzame verkeersmodi (te voet, fiets, skateboard, openbaar vervoer), tenzij mama of papa hen met de auto ergens naartoe brengt. Wat gaat u doen om de zelfstandige mobiliteit van kinderen en jongeren in onze stad te verbeteren?
  • Ondertussen maken verschillende districten speelweefselplannen. In zo'n plan worden de voor kinderen en jongeren belangrijke plekken in kaart gebracht en wordt een weefsel van veilige en kindvriendelijke verbindingen tussen deze plekken uitgetekend. Door de aanleg van publiek domein kan er al iets gebeuren, maar dat is niet genoeg. Bent u bereid om, met die districten die een speelweefselplan opmaken, aan tafel te gaan zetten om de knelpunten in dit speelweefsel op te lossen vanuit uw bevoegdheid?
  • Ook over ouderen rept u met geen woord. Nochtans hebben zij een specifieke behoeften qua mobiliteit. Vaak zijn zij aangewezen op duurzame verkeersmodi, maar is dit niet toereikend. Wat gaat u doen om de zelfstandige mobiliteit van ouderen in onze stad te kunnen verbeteren?
  • Gaat u park & ride-parkings bouwen? Zo ja, waar, wanneer en welke budgetten zijn daarvoor voorzien? Worden dit gebouwen of gelijkvloerse parkings?  

 

Freya Piryns

Gemeenteraadslid Groen