Investeren in sterk jeugdwerk is een noodzaak!

14 November 2022

Borgerhout

In Antwerpen zien we de laatste jaren een toename van het aantal kinderen en jongeren. Dat is goed nieuws, want de kinderen van vandaag vormen de toekomst van onze stad.  

Om onze kinderen en jongeren de kans te geven om mee de stad van morgen te maken, is het nodig om te investeren in een sterk jeugdwerk. Binnen het vrijwillig jeugdwerk hebben wij de voorbije jaren heel wat extra middelen ingezet en nieuwe projecten gelanceerd. Zo hebben we een open, toegankelijk en betaalbaar of zelfs gratis kwaliteitsvol aanbod uitgebouwd, als district. 

Meer nood aan professioneel jeugdwerk

Maar om echt te investeren in een sterk jeugdwerk voor iedereen, is er ook nood aan een sterk professioneel jeugdwerk. In plaats van de nodige investeringen te doen om ook het professioneel jeugdwerk te versterken, zien wij echter het tegenovergestelde gebeuren binnen onze stad. Het stadsbestuur, dat bevoegd is voor het professioneel jeugdwerk, is van mening dat er voldoende of zelfs te veel wordt geïnvesteerd in het jeugdwerk. De keuze om enkel met middelen te schuiven, infrastructuurwerken uit te stellen en zelfs niet te indexeren, is een klap in het gezicht van al onze jeugdwerkers die zich, dag in dag uit, inzetten om mee te bouwen aan de toekomst van onze stad! 

“Professioneel én vrijwillig jeugdwerk zijn essentieel om onze jeugd een mooie toekomst te geven”

Omar Al Jattari / Districtsschepen Jeugd