Kansarmoede bestrijden begint in kleuterschool

02 Maart 2016

Groen schaart zich achter de idee om scholen langer open te houden, maar ziet meerdere hiaten in het voorstel van schepen Claude Marinower (Open VLD) om kinderen uit de kansarmoede te halen. "De achterstand die kinderen oplopen, begint in de kleuterschool", zegt gemeenteraadslid Freya Piryns. "In Antwerpen piekt het aantal kleuters dat niet is ingeschreven voor de kleuterschool als nooit tevoren. Daar op inzetten, moet de eerste prioriteit zijn, anders verlies je al een groot aantal kinderen van bij de start. " In 2013 en 2014 waren er in Antwerpen gemiddeld meer dan 1.300 kleuters niet ingeschreven in een school. Dat is ongeveer 6% van de Antwerpse kleuters. Ter vergelijking: in Gent waren dat er jaarlijks zo'n 135. "De reden hiervoor is eenvoudig: er is te weinig plaats en de zwaksten zijn daar de dupe van", aldus Piryns. "Deze kinderen glippen tussen de mazen van het net. Ze leren de taal niet, krijgen geen extra leerkansen op school en bouwen zo al meteen een fikse achterstand op. En de ouders gaan niet werken omdat ze thuis bij de kinderen moeten blijven. Zo ontstaat een vicieuze cirkel die maar tot één ding leidt: armoede en een gebrek aan kansen. Het plan van Marinower is een maatregel die té laat komt als de kleuterschool wordt vergeten."Op zich is Groen er wel voorstander van om scholen langer open te houden. "Wij pleiten al jaren voor brede scholen waar na de reguliere schooluren tijd en ruimte is voor  jeugdverenigingen, muziekscholen, sportclubs, huistaakbegeleiding en bijlessen", zegt Piryns. "Zo krijgen kinderen die thuis onvoldoende plaats en ondersteuning hebben, dit op school." Dit aanbod verplicht maken, ziet het raadslid evenwel niet zitten. "Je moet ouders de keuze geven. Voor kinderen in kansarmoede is het evenwel belangrijk om hen en hun ouders via armoedeorganisaties en brugfiguren aan te moedigen gebruik te maken van dit extra aanbod."  

Groen vindt het ook vreemd dat Marinower aparte wijkteams wil opzetten om kansarmoede op te sporen en gezinnen met problemen te begeleiden. Piryns: "In de wijken die Marinower vermeldt, zijn massa's jeugd- en welzijnsorganisaties actief die zich hier iedere dag met hart en ziel voor inzetten", aldus Piryns. "Ze doen dit bijna allemaal op eigen initiatief en met zeer beperkte middelen. Deze organisaties kreunen onder de werkdruk en hun middelen worden keer op keer ingeperkt. Begin met hen beter te ondersteunen en maak gebruik van hun expertise. Betrek deze organisaties om ook binnen de schoolmuren initiatieven gericht op welzijn en armoedebestrijding uit te rollen."