Kappingen Hof van Nauwelaerts

31 Maart 2015

In een besluit van het Berchems districtscollege van 4 februari 2015 jongstleden, werd goedgekeurd om dunningswerken uit te voeren in het Hof van Nauwelaerts aan de Van Berckenlaan in Berchem. Het plan is om 13 Noorse esdoorns, 8 Amerikaanse eiken, 1 groene beuk en 1 boomhazelaar te vellen en bovendien een kapvergunning aan te vragen voor het vellen van de 10 grootste bomen met een stamomtrek tussen de 122 en 168 cm. Dit betekent opnieuw een kaalslag in het park en een bijna halvering van het huidige bomenbestand. Volgens de groendienst is deze dunningskap nodig om dit parkje beter te beheren. Men wil "enkele van de vele zaailingen verwijderen zodat de overblijvende boomsoorten beter kunnen uitgroeien tot volwaardige bomen met een evenwichtige kruin". Ook hanteert men de stelling dat het om exotische boomsoorten gaat en daarom van weinig belang voor dit park.Als men deze theorieën toepast, blijven er in het Hof van Nauwelaerts nog maar enkele bomen over. Het is een uniforme methodiek die gehanteerd wordt in klassiek bosbeheer en die wordt toegepast in een meer algemeen beleid voor parken in Vlaanderen. Je kan je afvragen of dergelijk generiek beleid wenselijk is voor deze kleine plek, dit 'Hof van Nauwelaerts': een voormalige privétuin die dankzij overheidsinspanningen ter beschikking kwam van de buurt.

Ook strookt deze visie voor grote parken niet met de oorspronkelijke doelstellingen bij de aankoop van dit 'Hof van Nauwelaerts' waarbij werd vooropgesteld om deze tuin "als een oase van groen en rust in deze versteende en verstedelijkte buurt" te behouden en ter beschikking te stellen van de buurt. Een groene long voor de wijk Groenenhoek. Deze doelstellingen waren de uitgangspositie van de toenmalige groendienst, werden op plannen uitgetekend en dit werd in 1992 ook zo gecommuniceerd naar de buurt.

Vele beloftes uit het verleden zoals het heraanplanten van de toegangslaan met sierappelen, de populierenrij, groepen linden en eiken, extra heesters o.a. boerenjasmijn zijn nooit uitgevoerd. Wel zijn ondertussen tientallen bomen en struiken gekapt.

Het parkje is (voorlopig) nog redelijk rijk aan bomen en heeft daardoor een belangrijke groene en sociale functie in de wijk Groenenhoek. Het Hof van Nauwelaerts heeft zich relatief  zelfstandig kunnen ontwikkelen. Er is relatief veel oud en dus waardevol groen aanwezig en het parkje heeft historische waarde. .

De omwonenden willen geen kunstmatig aangelegd park maar het behoud van het 'Hof van Nauwelaerts' en vonden daarvoor steun bij de scholen in de buurt en tal van lokale organisaties. Het behoud van dit schaarse groen is van onschatbare waarde voor de toekomst van de wijk Groenenhoek.

Graag vernemen we van de schepen hoe dit districtscollegebesluit beoordeeld wordt en of de schepen van plan is om een kapvergunning te verlenen. 

 

MOTIE

Gelet op de vele vragen uit de buurt; 

Gelet op het feit dat de kappingswerken nog niet zijn gebeurd en er dus nog niets onherroepelijks is gebeurd; 

Gelet op het voorzorgprincipe;

Gelet op het feit dat ook de concessiehouder in het park geen vragende partij is om bijkomend bomen te kappen;

Gelet of het feit dan het niet verlenen van een kapvergunning de gelegenheid geeft aan het districtsbestuur om samen met de buurt en de groendienst een nieuw weloverwogen voorstel voor de toekomst van het Hof van Nauwelaerts uit te werken;

Vraagt de gemeenteraad het college om niet in te gaan op de vraag om van het Berchemse districtscollege (besluit 2015_DCBE_0042) en dus de vergunning voor dunningswerken in het Hof van Nauwelaerts niet af te leveren.