Keerlus Boekenberglei

02 Juni 2024

Keerlus Boekenberglei

Deze keerlus is overbodig, maar de stad zet halsstarrig door, ondanks alle protesten.

*zodra de gele plakkaten uithangen voor de omgevingsvergunning laten we het hier weten*

 

Heraanleg ja! Keerlus nee!

De keerlus aan de Boekenberglei, Cruyslei en Gitschotellei is zeer kostelijk, overbodig en zorgt voor extra gevaarlijke kruispunten. Ook het openbaar vervoer gaat achteruit en als het van het stadsbestuur van N-VA, Vooruit en Open Vld afhangt, verdwijnt de wekelijkse markt op de Gitschotellei. En bovenal verdwijnen er 68 bomen, een stuk park en worden de monumentale eiken op de Boekenberglei bedreigd.

Wat Groen betreft komt er snel een heraanleg, maar wordt de keerlus van de tram uit de plannen geschrapt. De buurt heeft zich zeer duidelijk uitgesproken tégen de keerlus. 3.400 bezwaren werden ingediend. Toch blijft het stadsbestuur doof voor de bezwaren en gaat halsstarrig door. Een derde omgevingsvergunning is in aantocht.

Hoe zijn we hier beland?

Al meer dan 15 jaar spreekt men over de heraanleg van de Boekenberglei: het sluitstuk van de districtenroute voor fietsers. De hobbelige weg is ramp voor gebruikers, maar geeft ook overlast aan omwonenden. Tegelijkertijd was het de wens om de keerlus aan halte Eksterlaar te verwijderen. Deze leverde gevaarlijke situaties op.

Een oplossing voor een oud probleem?

De plannen bieden een 'oplossing' voor een onbestaand probleem.

 • De keerlus aan het Eksterlaar is inmiddels uit dienst, er is vrijgekomen capaciteit aan de keerlus van Silsburg.
 • Er is een tramverbinding tussen Deurne Zuid en Deurne Noord die wacht om gebruikt te worden
 • Er zijn nieuwe type trams die een keerlus in feite overbodig maken
 • Voor calamiteiten voldoet de keerlus vaan de Borsbeekbrug.

De gevolgen

 • In de huidige plannen verdwijnt veel kwaliteitsgroen en worden de monumentale bomen op de Boekenberglei bedreigd.
 • De markt verdwijnt
 • Gevaarlijke kruispunten, met name voor de kwetsbaarste weggebruikers. De vele tramsporen aan de Cruyslei maakt het zelfs voor geoefende fietsers een uitdaging; er geen fietsoversteek voorzien aan de Muggenberglei voor fietsers; op het kruispunt van de Menegemlei/ Jozef Verbovenlei moeten fietsers een vreemde manoeuvre maken die conflicten geeft; amper opstelplaats voor fietsers aan de Menegemlei; aan de Drakenhoflaan zijn er te weinig snelheidsremmende maatregelen om het kruispunt overzichtelijk te maken.
 • Verspilling van miljoenen euro's aan een overbodige tramlijn

Wat wil Groen?

 • Een tramverbinding tussen Deurne Zuid en Noord.
 • Een duurzame heraanleg met behoud van alle bomen.
 • Veilige oversteken voor voetgangers en fietsers aan alle kruispunten.
 • Groene verbindingen voor voetgangers en fietsers van en naar de parken.
 • Brede voetpaden en veilige dubbelrichtingsfietspaden.
 • Snelheidsbeperking tot 30 km/uur.
 • Echte participatie met buurt, actiegroepen en de districten.

 

Buurtgroep Het Juiste Spoor trekt vanuit bewoners het bezwaar tegen de stad. Zij hebben een uitgebreid en gedetailleerd bezwaarschrift opgemaakt.