Kil boekhouderscollege zet hakbijl in onze warme stad

12 Oktober 2022

Kil boekhouderscollege zet hakbijl in onze warme stad

“Ik zie weinig empathie met de realiteit van de dag. De rekeningen op orde krijgen was duidelijk de eerste kopzorg van dit bestuur. Wie de rekening moet betalen, dat lijkt een bijkomstigheid."

Antwerpen, 12 oktober 2022 - Groen Antwerpen is niet onder de indruk van het begrotingsakkoord van dit stadsbestuur. Ilse van Dienderen: "De ‘goede’ huisvaders en -moeders van het Antwerpse stadsbestuur schuiven de rekening door naar mensen en organisaties die zich dagelijks inzetten om van deze stad een warmere stad te maken. Dat zijn niet onze keuzes. In tijden van crisis moet de stad net investeren in deze organisaties."

En aan de politieke willekeur komt ook geen einde: elke schepen mag voor zichzelf bekijken of ze indexeren of niet. Nog niet alles is bekend, maar op vlak van cultuur en jeugd ziet het er alvast niet goed uit. Er wordt bespaard op personeel en op dienstverlening. Culturele organisaties en jeugdwerkers betalen de prijs voor dit kille boekhoudersbestuur. Het maakt het nog erger dat zij totaal in het ongewisse zijn over de besparingsbeslissingen en de concrete impact.

De districten moeten ook maar besparen, besliste het college. Bovenop eerder besliste personeelsbesparingen nog eens 5% minder budget om lokale jeugd-, sport- en cultuurorganisaties te ondersteunen. Wijken en buurten zijn hiervan het rechtstreekse slachtoffer.

Onze organisaties werken in moeilijke omstandigheden om in tijden van crisis zinvolle en kwalitatieve vrijetijdsbeleving te bieden. Daarin knippen, heeft wel degelijk een impact op vele Antwerpenaren. Het stadsbestuur schuift de rekening door en zegt eigenlijk dat ieder voor zich maar haar of zijn plan moet trekken.

Van Dienderen besluit: “Ik zie weinig empathie met de realiteit van de dag. De rekeningen op orde krijgen was duidelijk de eerste kopzorg van dit bestuur. Wie de rekening moet betalen, dat lijkt een bijkomstigheid. Het zijn hier duidelijk niet de sterkste schouders die de besparingen dragen. Heilige huisjes blijven overeind; waanzinnig dure en domme projecten zoals de Kaaitunnel begraven, dat zien we niet gebeuren. Schrijnend, terwijl de gewone Antwerpenaren hun rekeningen niet kunnen betalen. Er komen kille dagen aan in Antwerpen en dat heeft niet enkel met het weer te maken. Zoveel is duidelijk.”