Kinderarmoede is de schandvlek van Antwerpen

13 Juni 2018

Kinderarmoede is de schandvlek van Antwerpen

Schepen Fons Duchateau voelt zich ‘niet verantwoordelijk’ voor de stijgende kinderarmoede in Antwerpen. Hij voert aan dat het budget voor armoedebestrijding gestegen is, en dat de ‘import van armoede’ aan de oorzaak ligt van deze stijging. "Mogen we van een schepen van de grootste stad van Vlaanderen niet minstens verwachten dat hij zich verantwoordelijk voelt voor de stijgende kinderarmoede in zijn stad?”, vraagt Ikrame Kastit (Groen) zich af.

“Schepen Duchateau mag geen dag langer wachten om dit probleem structureel aan te pakken. Een schepen moet meer doen dan toekijken. Om van kinderarmoede echt verleden tijd te maken, zal meer ambitie en visie nodig zijn.”

Aanpak huisvesting

55,2% van de kinderen in kansarmoede leven in een gebrekkige huisvestingssituatie, 30% van de private en 35% van de sociale huurders houdt na betaling van de huur onvoldoende budget over om rond te komen, 47% van de private huurders en 44% van de sociale huurders leven in woningen van ontoereikende kwaliteit. De prijs van de goedkoopste huurwoningen steeg met bijna 9 procent. Volgens het Vlaams Huurdersplatform is dat een stijging van 31 euro per maand. Betaalbare huurwoningen zijn zeldzaam. Kwetsbare jongeren en kinderen zijn de zwaarste slachtoffers van deze wooncrisis. Groen vindt dat de stad een krachtig woonbeleid moet uitbouwen, richthuurprijzen moet instellen en investeren in sociale huisvestiging.

Armoedetoets

Met een armoedetoets wordt iedere beleidsbeslissing door een groep experten en mensen uit het veld geëvalueerd op de impact die ze heeft op armoede. Zo blijven enkel maatregelen over die een positieve invloed hebben op de strijd tegen armoede.

Armoede is in de eerste plaats een gebrek aan centen

Ikrame Kastit: “De stad moet er bij de hogere overheden op aandringen dat alle inkomens worden opgetrokken tot de Europese armoedegrens. Pas dan kan armoede echt aangepakt worden. In tussentijd moet de schepen Duchateau zijn verantwoordelijkheid opnemen door het vereenvoudigen en verhogen van de aanvullende steun van het OCMW. De aanvullende steun wordt gebruikt voor het verhogen van het inkomen van leefloongerechtigden, werklozen, gepensioneerden of mensen met een laag inkomen uit arbeid tot een menswaardig inkomen.”