Kinderboerderij Wilrijk geen kerntaak meer voor de stad?

24 December 2013

Boer Karl, verantwoordelijke en huisbewaarder van de Kinderboerderij, had zich de toekomst van de boerderij na zijn gepland vertrek op 1 februari wel anders voorgesteld. Het feestweekend van 5 en 6 oktober had nogmaals overduidelijk het pedagogische en sociale belang aangetoond van de huidige werking. Volkomen in tegenspraak met de nieuwe visie van het stadsbestuur!  Reeds geruime tijd praatte de stad over 'het masterplan' voor de Kinderboerderij. Ze was ook op zoek naar partners voor de toekomstige uitbating. Karl Van den Brande - 'Boer Karl'- gaat immers op 1 februari met welverdiend pensioen. De sociale ondernemening Levanto overwoog een concessie met de stad om de boerderij in de toekomst uit te baten. Aan Boer Karl was verzekerd dat er tegen 1 juli iemand zou opdagen om de sociale en pedagogische werking te leren kennen. Maar niemand verscheen. Blijkbaar was het water tussen Levanto en de stad te diep. Het college van burgemeester en schepenen besliste om de samenwerking met Levanto stop te zetten.

 

In oktober raakte dan bekend dat de stad de Kinderboerderij in Wilrijk wil privatiseren. "De uitbating van een kinderboerderij is geen kerntaak van de stad", aldus schepen voor Jeugd Nabilla Ait Daoud (N-VA). Zij schetste op de gemeenteraad ook hoe de boerderij gerund moet worden als Boer Karl met pensioen is: "Het bedrijf moet zelfbedruipend zijn. We gaan dan ook op zoek naar een private partner die de Kinderboerderij commercieel kanvuitbaten." Een mokerslag voor iedereen die de Kinderboerderij in Wilrijk kent. Want zo'n boerderij heeft een geheel ander doel dan een commercieel bedrijf. Veel kinderen en scholen uit de stad vinden hier een plek waar ze ontdekken hoe de natuur werkt. Ze zien waar ons voedsel vandaan komt. Brood bakken, honing en kaas maken, de groentetuin, geiten en koeien melken,? : leerzaam voor iedereen! Daarnaast biedt de Kinderboerderij nu kansen aan mensen die op de gewone arbeidsmarkt niet kunnen aarden. Ook jongeren die door allerlei redenen een rustpunt nodig hebben, kunnen er momenteel nog terecht. Wat zal daarvan overblijven als de hoofddoelstelling plots commercieel wordt?

 

Groen vindt deze beslissing compleet indruisen tegen alle principes van 'goed bestuur' en wij zullen al het mogelijke doen om de kinderboerderij mee te helpen redden.