Klankbordgroep klimaat

05 Juni 2015

Agenda: We hebben een speciale gast op bezoek: Filip Lenders, hoofd Energie en Milieu Stad Antwerpen, komt het "ontwerp klimaatplan" van Stad Antwerpen toelichten.Filip Lenders komt voor de technisch-inhoudelijke toelichting van het plan. Daarna zullen we het plan ook zelf kritisch tegen het licht houden en "politieke" vragen in functie van de gemeenteraad en het maatschappelijk debat voorbereiden.

  • Tot slot zullen we ook ons traject dat we willen lopen, verder op punt zetten.

Het door het stadscollege goedgekeurde ontwerp-klimaatplan, kunnen jullie hier ook nalezen.

Wanneer en waar?

Donderdag 18 juni 2015 om 20u00 ? ChapoStatiestraat 146, Berchem