Komt er een fuifzaal in Ekeren?

03 Mei 2015

Komt er een fuifzaal in Ekeren? Als het van Groen Ekeren afhangt? Ja natuurlijk.Herhaling vraag Groen

Op de districtsraad van april vond SPa het tijd om de vraag die in december door Groen werd gesteld, terug op de raad te brengen. In februari was er immers een schepenwissel binnen de districtsraad. Tamara Heynen (CD&V) nam de plek over van Marc Elseviers (CD&V) als districtsschepen

De vraag of de tentfuiven een permanente oplossing zouden worden voor het ontbreken van een fuifzaal werd verder aangevuld door Anny Joossens (Groen). Wat zijn de concrete stappen die reeds genomen zijn voor de voorgestelde locaties voor een fuifzaal zoals voor zien in het bestuursakkoord van de meerderheid?

1. Masterplan voor het dagrecreatiegebied Leugenberg en onderzoeken de mogelijkheid tot inplanting van een fuifzaal .

2  De aanleg van het sportpark Oude Landen met integratie van een multifunctionele sport-en fuifloods.

Daarnaast vroeg Anny of de schepen de projectnota over een fuifzaal al eens had kunnen doornemen.

http://docs.google.com/file/d/0B-d76Cn3SxXFTmpUMHN4M2xMTUU/edit?pli=1

 

Op moeilijke vragen een standaardantwoord : geen bevoegdheid van de districtsraad

Het eerste antwoord was verwacht.  Het aanleggen van infrastructuur is geen bevoegdheid van het district. Het tweede antwoord was dat de stad enkel investeert in één centrale fuifzaal en niet in elk district. Als derde werd opgemerkt dat gespreid fuiven beter was voor de overlast.En ze had het bundeltje doorgenomen.

 

Groen krijgt geen antwoorden op de vragen.

De stand van zake in de twee aangehaalde punten Sportpark Oude Landen (en daaraan gekoppeld de ongelijkgrondse spoorvertakking Oude Landen) en het masterplan dagrecreatiegebied Leugenberg kwam geen antwoord.

Mijn mening?

Er wordt gestreefd om het concept van de tentfuiven (maximaal 4 per jaar) te behouden.  De aanleg van een fuifzaal zou immers protest kunnen uitlokkenEr zou geluisterd en gepraat moeten worden met buurtbewoners, er zouden keuzes moeten worden gemaakt en er zou beleid gevoerd moeten wordenZaken waar men zich liever niet met bezig houdt.

Zoals gezegd in december waar een ouder raadslid zijn argument als volgt vertolkte: "Wij fuifden vroeger als beesten. Een fuiftent zorgt dat deze overlast niet telkens in dezelfde buurt zou zijn.".  Blijkbaar zijn instellingen als fuifpunt met veel ervaring op het vlak van fuifbeleid minder van tel dan jeugdherinneringen.  

Het feit dat het raadslid zijn jeugdervaring als universeel beschouwt, geeft aan dat er nog een lange weg af te leggen is in dit dosier.

Guido Staes

Groen Ekeren