Krachtdadige aanpak racisme en discriminatie nu!

20 Maart 2023

Krachtdadige aanpak racisme en discriminatie nu!

De tijd van enkel sensibiliseren is voorbij. Onversneden racisme hoort niet thuis in onze stad en moet dus ook effectief worden aangepakt.

Aan de vooravond van de internationale dag tegen racisme pleit Groen voor een juridische aanpak van racisme en discriminatie. Nog steeds wordt bij 10% van de huuradvertenties gediscrimineerd. Als het stadsbestuur racisme écht uit de stad wil, moet het volgens Groen inzetten op het effectief sanctioneren van hardleerse overtreders.

Gemeenteraadslid Nordine Saïdi Mazarou: "In een superdiverse stad als Antwerpen is het onbegrijpelijk en onaanvaardbaar dat er anno 2023 nog steeds wordt gediscrimineerd. Daarom roepen wij het stadsbestuur op om niet alleen te sensibiliseren, maar ook om daadkracht te tonen. Het grootste probleem vandaag is dat racisme nog steeds straffeloos blijft. Onversneden racisme hoort niet thuis in onze stad en moet dus ook effectief worden aangepakt."

De stad startte in 2020 sensibiliserende praktijktesten op de huurwoningenmarkt op. Onderzoekers van de VUB zochten uit of bepaalde groepen worden gediscrimineerd bij het zoeken van een woning op de huurmarkt. In 17% van de huuradvertenties werden kandidaten met een Marokkaanse, Turkse, Roemeense of Congolese naam niet uitgenodigd, terwijl gelijkwaardige kandidaten met een Belgische naam wel werden uitgenodigd. Dat is regelrechte discriminatie op basis van etnische herkomst en dus onversneden racisme. 2 jaar later, in 2022 bleek dit aantal gedaald naar 10%. Dat lijkt een voorzichtige verbetering, maar de discriminatie is niet weg. Volgens de onderzoekers kan het onderzoek zelf, de sensibiliseringsacties en bijhorende media-aandacht een ontradend effect gehad hebben. Tegelijkertijd spreekt het onderzoek van een mogelijke verschuiving én een onderschatting van de werkelijkheid. Er is dus geen reden tot berusting. Er is alleen reden tot verdere actie.

Mazarou: "De tijd van enkel sensibiliseren is voorbij. Het is tijd voor een volgende stap: het invoeren van juridische praktijktesten én handhaving. Dat vragen niet alleen belangenorganisaties van minderheden en huurders, ook het Beroepsinstituut voor Vastgoedmakelaars stelt dat hardleerse makelaars een zwaardere tuchtstraf moeten krijgen."

Daarnaast roept Groen op om dringend een laagdrempelig meldpunt voor discriminatie op te richten in de stad. Mazarou besluit: "Mikpunten van discriminatie moeten minder drempels ondervinden om melding te doen. We roepen de stad op om ervoor te zorgen dat de malaise rond Unia en het Vlaams Mensenrechteninstituut niet ten koste gaat van een laagdrempelig meldpunt."