Kritiek op laattijdige communicatie loodconcentraties

26 April 2024

Hoboken

Kritiek op laattijdige communicatie loodconcentraties

Opnieuw wordt er slordig omgegaan met de communicatie over de loodconcentraties in het bloed door Umicore.

Groen Hoboken is niet te spreken over de laattijdige communicatie over de hoge loodconcentraties in de omgeving van Umicore in Hoboken. Er bleek opnieuw een piek te zijn in de waarden van lood in fijn stof begin maart 2024, met een waarde die de hoogste is sinds 2002.
Antwerps gemeenteraadslid Ilse van Dienderen volgt het dossier op in de gemeenteraad: "Op 1 en 5 maart werden die hoge waarden vastgesteld, enkele dagen nadat wij een motie ingediend hadden om een verhoogd toezicht uit te voeren. Pas op 19 april werd er hierover gecommuniceerd. Waarom zijn mensen niet sneller op de hoogte gebracht van deze hoge loodconcentraties?" vroeg ze zich af.
Wellicht zijn de wegenwerken voor de aanleg van de groene zone de oorzaak: men stootte op historische restproducten van de metallurgie. Die werden dan nadien afgevoerd.
Hobokens fractieleider Betty Van Dyck reageert verbolgen: "Hoe is dat nu mogelijk?! Iedereen weet intussen dat er een bron van historische vervuiling is, dus extra voorzorgsmaatregelen bij deze wegenwerken waren erg nodig."