Maak de zwartste kruispunten van Antwerpen conflictvrij

21 September 2015

Groen heeft cijfers opgevraagd van de meest gevaarlijke kruispunten in Antwerpen. Helemaal op kop staat het kruispunt Franklin Rooseveltplaats-Van Ertbornstraat-Osystraat. Daar gebeurden vorig jaar maar liefst 31 ongevallen met letsel. Gewogen naar de ernst van de ongevallen komt het kruispunt Schijnpoortweg-Noordersingel-Slachthuislaan als slechtste uit de bus. Gemeenteraadslid Freya Piryns wil dat de stad de zwarte punten beter screent en bekijkt welke kruispunten er conflictvrij gemaakt kunnen worden.  "Het is de verantwoordelijkheid van de stad om de veiligheid van iedere burger te garanderen", aldus Piryns. "Op dit moment gebeurt dat onvoldoende. Het verkeer in onze straten is allesbehalve veilig. Vorig jaar vielen er 20 doden en 156 zwaargewonden op de Antwerpse wegen." De nieuwe verkeersveiligheidscampagne van de stad zal daar volgens het Groen-raadslid weinig aan veranderen. Om het aantal doden en gewonden drastisch te doen dalen, zijn volgens haar ook harde, infrastructurele maatregelen nodig.Eén van de oplossingen

die Groen naar voor schuift is het conflictvrij maken van gevaarlijke kruispunten, iets waar sinds 1 september ook een actiegroep van bezorgde ouders voor ijvert. Op zo'n conflictvrij kruispunt komen verschillende verkeersstromen niet meer met elkaar in conflict. Zwakke weggebruikers worden zo beter gescheiden van het autoverkeer. "De impact hiervan op de verkeersveiligheid is spectaculair", aldus Piryns. "Onderzoek van de universiteit van Hasselt wijst uit dat er op conflictvrije kruispunten tot 40 procent minder ongevallen gebeuren, dan op 'gewone' kruispunten. Deze maatregel kost zo goed als niets en heeft een directe daling van het aantal ongevallen tot gevolg. Uit de evaluatie van het verkeersveiligheidsplan 2014 blijkt trouwens heel duidelijk dat de aanpak van verkeersonveilige kruispunten loont."

Groen roept het Antwerpse bestuur op tot een systematische screening en analyse van alle kruispunten. Dit moet dan resulteren in een duidelijk stappenplan om kruispunten conflictvrij te maken. Dat kan volgens Groen door een eenvoudige  aanpassing van de verkeerslichtenregeling per kruispunt. Dit in functie van een maximale daling van de verkeersongevallen en -slachtoffers. Om te verhinderen dat een vlotte doorstroming van het verkeer in gevaar komt door het conflictvrij maken van kruispunten, pleit Groen voor een optimale afstemming van kruispunten die in dezelfde as liggen.