Maritieme Campus: Groen vraagt definitieve verhuis naar andere locatie

07 November 2021

Maritieme Campus: Groen vraagt definitieve verhuis naar andere locatie

Nog meer ongunstige adviezen voor Maritieme Campus:

Groen vraagt definitieve verhuis naar andere locatie

Antwerpen, 7 november 2021 – Woensdag neemt het Antwerpse college een beslissing over de Maritieme Campus naast de Hobokense Polder. Nadat eerst 1778 bezwaarschriften werden ingediend, geven nu ook het Agentschap Natuur en Bos en de Provinciale Omgevingscommissie een ongunstig advies. Groen Antwerpen, dat ook bezwaar indiende, vraagt nu om het project definitief te begraven op deze locatie en op zoek te gaan naar een nieuwe plek.

Gemeenteraadslid Ilse van Dienderen: “Een mooi project op de verkeerde plek. Dat zegt nu zo ongeveer iedereen. Als het college het alsnog op deze locatie vergunt, is het een zoveelste kaakslag voor inspraak en participatie in onze stad. Wij roepen het college dus op om dit project niet op deze locatie te vergunnen. En als het dat toch doet, vragen wij om te stoppen met de voortdurende schijnparticipatie. Dat men dan eerlijk is en gewoon toegeeft dat men geen rekening houdt met al die adviezen en bezwaren. Dan is dat tenminste duidelijk.”

Groen kon de adviezen van het Agentschap Natuur en Bos en van de Provinciale Omgevingscommissie inlezen. Die adviezen verbloemen de boodschap niet. Het Agentschap stelt dat ‘het huidige project te weinig buffering voorziet naar de kwetsbare Hobokense Polder’. Daarnaast wordt bezorgdheid geuit over de aanpak van het project. De aanvraag die nu voorligt is slechts een eerste, en voor de verdere ontwikkeling heeft de stad intussen zelfs al de toelating van minister Demir gekregen om een wijzigingsRUP te maken. Het Agentschap raadt aan om het project in zijn geheel te evalueren, omdat verdere uitbreidingen mogelijk cumulatief voor een grotere negatieve impact kunnen zorgen.

Het advies van de Provinciale Omgevingscommissie is zo mogelijk nog kritischer. De eindconclusie van deze commissie is een ongunstig advies. De POVC heeft twijfels over het watergebonden karakter van de toekomstige activiteiten, over de opslag van bepaalde stoffen, en over de potentieel gevaarlijke Seveso-activiteiten die niet onderzocht werden. Op tal van plekken in het advies wordt gesteld dat er ‘te weinig informatie’ wordt gegeven. De ontwikkelaar wordt gehoord en die kan zelfs op de vragen niet antwoorden. Ook hekelt de POVC de ‘saucissionering’ van de vergunningsaanvragen.

Van Dienderen besluit: “Naast al deze negatieve of ongunstige adviezen stelt de Vlaamse Milieumaatschappij ook nog dat het project in mogelijk overstromingsgevoelig gebied gelegen is en dat er veel te veel parkeerplaatsen worden aangevraagd. Kortom: deze aanvraag rammelt van begin tot eind. Als het college dit vergunt, kan het in de toekomst maar beter op voorhand aangeven dat met de adviezen en bezwaren geen rekening zal worden gehouden. Wij roepen nogmaals op tot een verhuis naar Blue Gate, iets verderop.”