Groen vraagt verhuis maritieme campus naar site Blue Gate

12 Februari 2021

Groen vraagt verhuis maritieme campus naar site Blue Gate

"Mooi project, verkeerde plek"

Groen Antwerpen is het project van de Maritieme Campus genegen, maar dient bezwaar in tegen de plannen om de campus te bouwen in de Hobokense Polder. Groen vraagt om het te verplaatsen naar Blue Gate, waar het thuis hoort, en wat oorspronkelijk ook als mogelijke locatie was opgenomen.

“Het idee van een maritieme campus in Antwerpen is zinvol”, zegt Groen-gemeenteraadslid Ilse van Dienderen. “Een plek waar industrie, onderwijs, haven en stad samen kunnen werken aan groene, duurzame ontwikkeling onder één dak. Maar zoiets gaan we toch niet doen in het midden van een beschermd natuurgebied?”

Voor Groen is het onbegrijpelijk dat dit project niet komt op de site van Blue Gate, 1 à 2 kilometer verderop. De partij dient dus een bezwaarschrift in, niet tegen het project op zich, maar tegen de voorgestelde locatie. Het locatie-onderzoek is niet ernstig gebeurd. Groen betreurt dat er nu pas een openbaar onderzoek wordt georganiseerd, als het project al in de steigers staat en de locatie gekozen is.

Groen heeft eveneens vragen over de hoeveelheid kantoorruimte in verhouding tot de voorziene onderzoek & ontwikkelingsactiviteiten. Een groot aandeel van de activiteiten is kantoorruimte, parkeerruimte en publieksfuncties. Een project van deze schaal, dat dagelijks 3000 bezoekers aantrekt, hoort op een plek die beter ontsloten is met de fiets en openbaar vervoer. Anders zullen velen aangetrokken worden tot het gebruik van hun wagen. Dat valt dan weer niet te rijmen binnen de ambities van het Toekomstverbond wat betreft de modal shift. Daarom is het logischer om een plek op Blue Gate te voorzien, dichter bij de nieuwe fietsbrug, trams en station Antwerpen-Zuid.

Verder valt te vrezen dat de bouw van de campus op de voorgestelde locatie nadelig zal zijn voor de omliggende Hobokense Polder: de aanleg van de ondergrondse parking zal een deel van de rietvegetatie droogleggen, er kan lichthinder worden verwacht die slecht is voor beschermde vleermuizen en er is de mogelijke impact van het gebouw op vogeltrekbewegingen. Wederom aspecten die vervallen bij een beter locatie-onderzoek.

Van Dienderen besluit: “Kortom, dit is een goed project op de verkeerde locatie. Wij vragen dus een nieuw locatie-onderzoek. Als voldaan wordt aan onze bezorgdheden zal de maritieme campus in Groen een enthousiaste partner vinden om deze ambitieuze ontwikkeling alle kansen te geven op de gepaste plek.”

Groen ging de afgelopen weken in gesprek met omwonenden, deelde flyers en affiches uit, en roept iedereen op om bezwaar in te dienen.

 

Het bezwaarschrift vind je hier

Het is belangrijk het bezwaar te personaliseren:

- knip eruit wat je zelf belangrijk vindt

- voeg je eigen argumenten toe en zeker je ‘belang’ toe: bv. Ik wandel in de Hobokense Polder of ik woon op 1 km er vandaan of ik kijk uit op de Hobokense Polder’

- vermeld het projectnummer: OMV/2020150461

- en zet je naam en adres op het document.

Mail je bezwaar ten laatste op 20/2 naar [email protected]

En vermeld bij het onderwerp opnieuw het projectnummer: OMV/2020150461