Meer bewonersinspraak in ons district

14 November 2022

Borgerhout

Kom je vraag stellen of doe een voorstel op de districtsraad.

Om de inspraak van bewoners te vergroten kan je als Borgerhoutenaar, sinds september 2022, een mondelinge vraag stellen aan de districtsraad. Dit kan elke laatste maandag van de maand en 15 minuten voor de start van de raad (20:00). Naast mondelinge vragen, is er ook de mogelijkheid om een agendapunt (vraag en/of voorstel) op de agenda van de raad te plaatsen. 

Wel zijn er een aantal voorwaarden aan verbonden: de vraag moet gesteund worden door 1% bewoners boven de 16 jaar én ingediend worden met een gemotiveerd schrijven. Het bestuur kiest hier expliciet voor om zoveel mogelijk drempels te verwijderen om participatie en transparantie te faciliteren. Zo krijgen alle Borgerhoutenaren een echte stem!

Dus zit je met een ei? Kom het zeker eens aan ons voorleggen!

Mariam El Osri / Districtsschepen wijkoverleg, sport, middenstand en lokale economie