'Meer middelen voorzien voor Antwerps kunstenlandschap'

17 Maart 2022

'Meer middelen voorzien voor Antwerps kunstenlandschap'

"Het Antwerps kunstenlandschap omvat, met haar kleine tot middelgrote en grote organisaties, top talent. Die diversiteit, maar ook onze internationale uitstraling, mag niet verloren gaan."

In het voorjaar van 2021 werd een nieuw Kunstendecreet goedgekeurd. Het decreet regelt subsidies en ondersteuning voor professionele kunsten in Vlaanderen en Brussel voor de periode 2023-2027. Ook heel wat Antwerpse kunstenaars en kunstenorganisaties beroepen zich erop. Maar de voorziene middelen dreigen zwaar ontoereikend te zijn om het Antwerps kunstenlandschap te doen floreren. Groen Antwerpen roept schepen voor cultuur Ait Daoud op om mee te ijveren voor extra middelen, lokaal en bovenlokaal.

De boodschap van de sector is heel helder: "Door de besparingen van de voorbije jaren en de gebrekkige indexering is het budget voor de kunstensector er zwaar op achteruit gegaan. Onze koopkracht is er fors op achteruitgegaan en corona heeft de sector zwaar geraakt. De kunstensector staat dus op een kruispunt."

"Dat baart ons grote zorgen, want onze stad heeft een rijk en fijnmazig ecosysteem van culturele organisaties", reageert Femke Meeusen (Schepen voor Cultuur, District Antwerpen, Groen). "Het Antwerps kunstenlandschap omvat, met haar kleine tot middelgrote en grote organisaties, top talent. Die diversiteit, maar ook onze internationale uitstraling, mag niet verloren gaan."

Op dit moment jureren experten de artistieke plannen van zo'n 300 kunstenorganisaties voor de periode 2023-2027. Artistieke kwaliteit en de financiële vraag van de organisaties worden door hen beoordeeld, maar nu is reeds duidelijk dat om alle kwalitatieve aanvragen voldoende te ondersteunen, er minstens €38 miljoen ontbreekt. Dat blijkt uit cijfers en de oproep van oKo (Overleg Kunstenorganisaties).

"Als we dat extrapoleren naar Antwerpen betekent dat een structureel tekort van zo'n €15 miljoen", sluit gemeenteraadslid Niel Staes (Groen) aan. "Het lijkt ons ondenkbaar dat schepen voor cultuur Ait Daoud gewoon akte zou nemen van die ongeziene besparing, opgelegd nota bene door haar eigen partijgenoot Jambon."

De Antwerpse werkingen en huizen hebben de voorbije jaren het beste van zichzelf gegeven. Meer dan ooit zelfs: de sector toont zich blijvend creatief en flexibel tijdens de pandemische situatie. "Nu structureel snoeien in de middelen van kunstenorganisaties heeft een gigantische impact op het Antwerps kunstenaanbod", haalt Meeusen aan. "Het is aan de stedelijke schepen van cultuur om proactief mee te ijveren voor extra middelen en ervoor te zorgen dat het Antwerps kunstenlandschap binnenkort niet verweesd achterblijft."

Voor een gemiddelde kunstorganisatie vormen subsidies 40% van hun inkomsten. Die middelen functioneren als hefboom om 60% andere inkomsten te generen bovenop de immateriële verdiensten en waarden zoals veelvuldig bewezen is in deze pandemische tijden.