Meer nodig dan lage-emissiezone om Antwerpen gezonde lucht te geven

06 Oktober 2017

Meer nodig dan lage-emissiezone om Antwerpen gezonde lucht te geven

“De invoering van een beperkte lage-emissiezone (LEZ) is onvoldoende om de luchtverontreiniging in Antwerpen aan te pakken.” Dat zegt Groen-gemeenteraadslid Freya Piryns in een reactie op de slechte resultaten van de fijn-stofmetingen sinds de invoering van de LEZ begin dit jaar. “Als dit stadsbestuur de mensen écht gezonde lucht wil geven, moet het dringend een versnelling hoger schakelen.”


 
In de eerste helft van dit jaar is de drempel voor fijn stof al meer overschreden dan in heel 2016. Dat betekent dat de invoering van de LEZ niet voor betere luchtkwaliteit heeft gezorgd. Dat verbaast Piryns niet. “Het is dramatisch gesteld met de luchtkwaliteit in Antwerpen. Op slechte dagen zit er bijna evenveel fijn stof in de lucht als op een gemiddelde dag in Peking. Om dat aan te pakken is meer nodig dan een beperkte lage-emissiezone.”
 
Volgens Piryns ontbreekt  de sense of urgency bij dit stadsbestuur om echt iets aan de luchtkwaliteit te doen. “Er gebeurt te weinig en het gaat te traag. Nochtans kunnen we veel doen, zowel op lange als korte termijn. Zo is het essentieel dat er nu stappen worden gezet om te komen tot de ambitieuze modal shift, waarbij zo snel mogelijk de helft van alle verplaatsingen in de Antwerpse regio gebeurt met openbaar vervoer of de fiets. Daarvoor dienen de geplande extra tramlijnen en fietsinfrastructuur versneld aangelegd te worden en dienen er afspraken gemaakt te worden met De Lijn en de NMBS, maar ook met de Haven voor het goederenvervoer.”
 
Piryns ziet een aantal oorzaken waarom de huidige LEZ niet de verhoopte verbetering van de luchtkwaliteit met zich mee brengt. "Mensen die met een vervuilende dieselwagen rijden, worden helemaal niet aangemoedigd of ondersteund om over te stappen op een alternatief. Wie betaalt mag gerust blijven rijden met een vervuilende wagen. Bovendien is De Ring niet mee opgenomen in de LEZ. Nochtans is dat de meest vervuilende verkeersader in de stad. Ook de dichtbevolkte districten zitten vandaag niet mee in LEZ. Met Groen pleiten wij voor extra steunmaatregelen voor mensen die hun vervuilende wagen weg willen doen én een snelle en uitbreiding van de LEZ, zowel naar de districten (vanaf 2020) als de Antwerpse Ring (vanaf 2025).”