Meerjarenbegroting in Hoboken

24 December 2013

De groene districtsschepen Omar Fathi is blij met de 6 speelpleintjes die gepland zijn in de meerjarenplanning voor 2014-2019. Omar is, naast schepen van jeugd, ook schepen van lokaal gezondheids- en sociaal beleid. De focus voor de pleintjes gaat naar wijken met jongeren uit sociaal zwakkere gezinnen. Voor Groen Hoboken is het recht op open speelruimte een belangrijk punt voor de komende jaren. Kinderen en jongeren moeten het recht behouden om kind te mogen zijn.