Met slechts 10 1-euro maaltijden per dag los je armoede niet op

09 Mei 2015

In 2014 maakten slechts 10 kinderen in Antwerpen gebruik van de 1-euromaaltijden, een van de hoofdmaatregelen waarmee Vlaams minister Homans de armoede wil aanpakken. "Deze maatregel bereikt duidelijk niet de doelgroep," stelt Antwerps OCMW-raadslid Dirk Avonts vast: "Als minister Homans de armoede echt wil aanpakken, is er nood aan een meer structurele aanpak en meer maaltijden op school." Vorig jaar werden in Antwerpen amper 3.576 1 euro-kindermaaltijden genuttigd, dat zijn ongeveer 10 maaltijden per dag. Nochtans wordt een op de vier kinderen in Antwerpen in armoede geboren. "Deze maatregel bereikt dus de doelgroep niet," stelt Avonts vast: "Met een falend model over te planten naar andere steden, kan minister Homans de armoede niet aanpakken."Groen is absoluut voorstander van goedkope maaltijden voor kinderen maar stelt vast dat het model waarbij die maaltijden worden aangeboden op externe locaties niet werkt. Avonts: "Het zou veel verstandiger zijn dat die goedkope maaltijden via de scholen worden aangeboden. Dit zou tegelijkertijd de stigmatisering van kinderen kunnen tegengaan: ieder kind krijgt dezelfde maaltijd maar achter de schermen betalen de ouders voor deze maaltijden een prijs aangepast aan hun financiële draagkracht. "

Verder pleit Groen ook voor een meer structurele aanpak. De goedkope maaltijden en meer verdeling van voedseloverschotten pakken de armoede ten gronde niet aan. Er is nood aan meer sociale woningen, een uitbreiding van de huurpremies, de kinderopvang meer betaalbaar maken voor iedereen en een sociale bijstelling van de kinderbijslag waarbij armere gezinnen meer middelen ontvangen.